home
      

AANMELDEN INFOAVOND 12 november in Alkmaar

Klik verder om je aan te melden

Het alledaagse is de kracht van pleegzorg

We willen dat kinderen “zo thuis mogelijk” opgroeien. Elk kind heeft recht op een liefdevolle en stabiele leefomgeving zodat het kind gezond, veilig en gelukkig op kan groeien. 

In de 600 pleeggezinnen die Parlan begeleidt wonen ruim 800 pleegkinderen. Zij leven daar hun gewone leven en groeien op zoals andere kinderen. Juist de alledaagse dingen delen met elkaar, dat is de kracht van pleegzorg.

Parlan begeleidt pleeggezinnen in de regio's Alkmaar, West-Friesland, Kop van Noord-Holland, IJmond en Noord-Kennemerland.

In de linkerkolom vindt u de button pleegouder worden.
 

Nieuws over Pleegzorg Parlan


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk