Stagebeleid
home
      

Stagebeleid

Parlan streeft naar een medewerkersbestand dat past bij de vraag naar de verschillende hulpvarianten. Iedereen die in onze organisatie werkt heeft de kennis en vaardigheden die nodig zijn voor zijn of haar taak of opdracht.
Vanuit onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en ook uit eigen belang, helpt Parlan mee aan de scholing van toekomstige werkers in de jeugdzorg door stages aan te bieden. We kunnen zo ook opleidingen deelgenoot maken van ontwikkelingen in het veld.
 

Stage in praktijk

Stage lopen is leren. Je kunt in een stage doelen van de opleiding verwezenlijken, die je niet kunt bereiken met alleen binnen-schoolse leerperioden. Bijvoorbeeld het verwerken van de theorie, het leren van vaardigheden om die theorie toe te passen en het oefenen van die theorie in praktijksituaties.
Omdat voor onze cliënten continuïteit in de begeleiding belangrijk is, is werkweek van minder dan 24 uur en een periode korter dan 10 maanden niet mogelijk.
 

Beroepsvormende stages

Opleidingen onderscheiden doorgaans twee vormen van stage, de oriënterende en de beroepsvormende stage. Parlan biedt beroepsvormende stages aan.
Stage lopen in de jeugdzorg betekent je bezighouden met problematische (opvoedings) situaties. Sommige probleemsituaties grijpen je als stagiaire meer aan dan andere. Dat heeft vaak te maken eigen ervaringen. Als je je daarvan bewust bent, kan je beter onderscheiden wat van jezelf is en wat bij de ander hoort. Je bent dan beter in staat om professioneel in je (toekomstige) werk te staan. Dit vraagt om enige distantie en reflectie op je eigen leven.
Om dit proces goed te begeleiden vinden wij supervisie vanuit de opleiding noodzakelijk.
 

Stage leeftijd

Op sommige afdelingen is een jonge leeftijd een handicap. Zeker daar waar je werkt met 15 -18 jarigen. Maar kalenderleeftijd zegt natuurlijk niet altijd alles. Wij vragen stagebegeleiders van scholen rekening te houden met dit gegeven.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk