stage in fasen
home
      

Stage in fasen

Het stagejaar kent drie fasen. Elke fase heeft een specifieke invulling. De feitelijke invulling wordt medebepaald door de leervragen van de stagiaire, de eisen vanuit de opleiding, de situatie van de betreffende afdeling (werkwijze, methodiek, organisatie) en de resultaten van de tussentijdse evaluaties.
Door de fasering kun je je competenties over het jaar verdelen.

Inwerk- en kennismakingsfase
± 2 maanden

 • Startgesprek van stagiaire, stagebegeleider en contactpersoon van de opleiding
 • Kennismaken met cliënten en teamleden
 • Bekend raken met de dagelijkse gang van zaken op de afdeling door observaties
 • Ondernemen van individuele activiteiten met jeugdigen
 • Opstellen en faseren van leerdoelen en deze bespreken in het team

  Bij andere stages dan het groepswerk gebeurt bovenstaande aan de hand van dossieronderzoek en gezins- en/of schoolbezoeken samen met de stagebegeleider.

Uitvoeringsfase
± 5 maanden

 • Methodisch werken
 • Verder ontwikkelen van de beroepshouding en de samenwerking 

  Bij een stage op de groep wordt het individuele contact met jeugdigen uitgebreid naar meer groepsgericht werken. Je start met een moment van de dag zélf verantwoordelijk zijn en je maakt kennis met de individuele begeleiding (het gedeelde mentorschap).
In de laatste drie maanden oefen je met:
 • Overzicht over de dag hebben
 • In overleg de verantwoording krijgen om dagdelen alleen te werken
  (zelfstandig activiteiten ondernemen)
 • Het proces van de individuele hulpverlening onder schaduwbegeleiding uitvoeren
 • Je richten op beleid en organisatie
 • Bijwonen van vergaderingen buiten de teamvergadering
 • Eigen inbreng hebben in teamvergaderingen (medeteamlid worden)
 • Inzicht hebben in methodiek
 • Eigen handelen/werkstijl formuleren
 • Eigen sterkte/zwakte aangeven
 • Bij andere stages dan groepswerk vindt deze verdieping plaats in het desbetreffende werkveld.

Verdiepingsfase (duur 3 maanden)

 • Je eigen werkstijl beschrijven
 • Eigen visie op methodiek, instelling en werk-veld ontwikkelen
 • Aantoonbaar verantwoording dragen voor een 24-uurs dienst
Tenslotte bespreek je je stage, krijg je feedback en formuleer je nieuwe leerdoelen.

Het is belangrijk dat je bijtijds stilstaat bij afbouwen en afscheid nemen. Er moet daarbij aandacht zijn voor de sociaal emotionele aspecten binnen het relatienetwerk van jezelf als stagiaire. Daarnaast moet duidelijk zijn hoe en wanneer je afscheid neemt.

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk