Adressen Zuid-Kennemerland
home
      

Bereikbaarheid in regio Zuid-Kennemerland

Centraal bureau
Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar
088 124 00 00
Route naar Regiokantoor regio Alkmaar
 

Voor meer informatie over jeugdhulp bij Parlan
Toegang Parlan

T. (088) 124 00 02
E-mail toegang@parlan.nl

 

Leidinggevenden en directeur

 

Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                                 
M. 06-51994139
Bianca.dekker@parlan.nl

 

Ambulante jeugdhulp /
Gezinsondersteuning

Karin de Beus
M. (06) 50 05 70 52
karin.de.beus@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Gezinshuizen
Willem Vernooijs
M. 06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Pleegzorg 
Marijke Roest
M. (06) 25 77 28 02
Marijke.Roest@parlan.nl

 

Directeur Specialistisch Behandelcentrum De Vork
Vrank Post
M. 06 29 03 56 10
Vrank.post@parlan.nl
 

Directeur regio Regio Zuid-Kennemerland
Elsbeth Koek
M. (06) 15 31 60 98
elsbeth.koek@parlan.nl

 

Bestuurssecretariaat
T. 088 124 0642
bestuurssecretariaat@parlan.nl

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk