Adressen Zuid-Kennemerland
home
      

Bereikbaarheid in regio Zuid-Kennemerland

Centraal bureau
Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar
088 124 00 00
Route naar Regiokantoor regio Alkmaar
 

Voor meer informatie over jeugdhulp bij Parlan
Toegang Parlan

T. (088) 124 00 02
E-mail toegang@parlan.nl

 

Leidinggevenden en directeur

 

Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                                 
Tel. 06-51994139
Bianca.dekker@parlan.nl

 

Ambulante jeugdhulp /
Gezinsondersteuning

Chid Masselink
Tel. (088) 124 03 13
Chid.Masselink@parlan.nl

 

Daghulp
Vacature

 

 

Daghulp
Jeughulp en Arbeidstoeleiding
Voor-Werk
Paul Kok
06 29 06 99 01
paul.kok@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Gezinshuizen
Willem Vernooijs
06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Pleegzorg 
Marijke Roest
0625772802
Marijke.Roest@parlan.nl

Verblijf en Behandeling
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Erik Heijmans
06 21 39 44 75
erik.heijmans@parlan.nl
 

Directeur Specialistisch Behandelcentrum De Vork
Vrank Post
06 29 03 56 10
Vrank.post@parlan.nl

Directeur regio Regio Zuid-Kennemerland
Renée Middel
06 11 564 806
renee.middel@parlan.nl

Bestuurssecretariaat
088 124 0642
bestuurssecretariaat@parlan.nl

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk