Adressen regio IJmond
home
      

Bereikbaarheid in regio IJmond

Centraal bureau
Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar
088 124 00 00
Route naar Regiokantoor regio Alkmaar
 

Voor meer informatie over jeugdhulp bij Parlan
Toegang Parlan

088 124 00 02
toegang@parlan.nl

 

Leidinggevenden en directeur

 

Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                                 
Tel. (088) 124 13 04
Bianca.dekker@parlan.nl

 

Ambulante jeugdhulp /
Gezinsondersteuning

Chid Masselink
(0
88) 124 03 13
Chid.Masselink@parlan.nl

 

Daghulp
Judith Wit

06 27 24 99 86
judith.wit@parlan.nl

 

Daghulp
Jeughulp en Arbeidstoeleiding
Voor-Werk

De Vork 20
1704 BX Heerhugowaard

Paul Kok
06 29 06 99 01
paul.kok@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Gezinshuizen
Willem Vernooijs
06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Pleegzorg 
Paul Marcek
06 25 73 66 40
paul.marcek@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Alleenstaande minderjarige vreemdelingen

Erik Heijmans
06 21 39 44 75
erik.heijmans@parlan.nl

 

Directeur Specialistisch Behandelcentrum De Vork
Vrank Post
06 29 03 56 10
Vrank.post@parlan.nl

Directeur regio IJmond, Zuid-Kennemerland, pleegzorg en gezinshuizen
Elsbeth Koek
06 15 31 60 98
elsbeth.koek@parlan.nl
 

Bestuurssecretariaat
088 124 0642
bestuurssecretariaat@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk