Adressen regio IJmond
home
      

Bereikbaarheid in regio IJmond

Regiokantoor
Plein 1945 81-105 
1971 GC IJmuiden
T. 088-124 00 00
 
 

Voor meer informatie over jeugdhulp en jeugd ggz bij Parlan
Toegang Parlan

088 124 00 02
toegang@parlan.nl

 

Integrale Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                                 
Tel. (088) 124 13 04
Bianca.dekker@parlan.nl

 

Integrale ambulante jeugdhulp /
Gezinsondersteuning

Karin de Beus
Tel. (088) 124 02 91
karin.de.beus@parlan.nl

 

Daghulp 
Jasper van Someren

(06) 50 00 79 71
jasper.van.someren@parlan.nl


Alleenstaande minderjarige vluchtelingen
Ed Bakker
06 55 46 38 91
ed.bakker@parlan.nl
 

Pleegzorg 
Marijke Roest
M. 06 25 77 28 02
Marijke.Roest@parlan.nl


Gezinshuizen
Willem Vernooijs
M. 06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Kleinschalige woonvoorziening Velserduin
Ellen van Emmerik
06 51 27 86 91 
ellen.van.emmerik@parlan.nl
 

Directeur regio
Elsbeth Koek
M. 06 15 31 60 98
elsbeth.koek@parlan.nl
 

Bestuurssecretariaat
Tel. 088-124 00 00
bestuurssecretariaat@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk