Daghulp GGZ/LVB
home
      

Daghulp Jeugd GGZ/LVB

Daghulp Jeugd GGZ/LVB zorgt voor een positieve en veilige pedagogische omgeving, aangevuld met psychiatrische behandeling. Zorg en onderwijs gaan hierbij hand in hand. We werken samen met de ouders en met anderen uit de omgeving van het gezin aan het vergroten van de talenten van het kind en de eigen kracht van het gezin.

Voor wie

Daghulp Jeugd GGZ/LVB is bedoeld voor kinderen uit de regio West-Friesland die door hun psychiatrische problematiek, eventueel in combinatie met een lichte verstandelijke beperking, tijdelijk niet kunnen deelnemen aan gewoon of speciaal onderwijs. We zetten het alleen in als andere vormen van ondersteuning op de school van het kind niet voldoende zijn.

Het resultaat

Het kind gaat weer naar een gewone school of het speciaal onderwijs. Zijn ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zijn afgenomen. Ouders en andere personen in de omgeving van het kind zijn weer in staat om hem op te voeden of te begeleiden.

De aanpak

Samen met de ouders stellen we een plan op met specifieke aandachtspunten en doelen. Deze hebben betrekking op het kind, het onderwijs en het gezin. Behandeling vindt individueel en in een groep plaats, en wordt eventueel aangevuld met medicatie. Het moet leiden tot minder klachten, het verwerken van vervelende gebeurtenissen in het verleden en een betere hechting aan de mensen om rond het kind. De plek waarop de daghulp wordt geboden sluit aan bij wat het kind nodig heeft.

Waar en door wie

Daghulp Jeugd GGZ/LVB is onderdeel van De Praktijk locatie ‘Wijdenes’. Het behandelteam bestaat uit pedagogisch medewerkers, (vak)therapeuten, ouderbegeleiders, een jeugdarts en een psychiater.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via de huisarts, de kinderarts of het gemeentelijke wijk-/gebiedsteam.

Folder overzicht

De beschikbare folders.

> Daghulp is de term die wij tegenwoordig gebruiken voor hulp die we voorheen boden als o.a. Medisch kleuterdagverblijf, kortweg MKD. of Dagbehandeling. <

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk