Daghulp
home
      

Daghulp

Daghulp biedt een speel- en leeromgeving met een positief en veilig pedagogisch klimaat, voor kinderen/jongeren. Daghulp biedt begeleiding aan kinderen/jongeren die vanwege hun gedrag tijdelijk extra begeleiding nodig hebben en daardoor niet (volledig) deel kunnen nemen aan de kinderopvang (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) of  (speciaal) onderwijs PO en VO).  Daghulp adviseert, ondersteunt en coacht professionals van de kinderopvang en onderwijs.

Daghulp kan ook worden ingezet naast andere hulpvormen van Parlan of andere organisaties.

> Daghulp is de term die wij tegenwoordig gebruiken voor hulp die we voorheen boden als o.a. Medisch kleuterdagverblijf (MKD) of Dagbehandeling. <

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk