Daghulp
home
      

Daghulp

  • biedt een speel- en leeromgeving met een positief en veilig pedagogisch klimaat, voor kinderen/jongeren.
  • biedt begeleiding aan kinderen/jongeren die vanwege hun gedrag tijdelijk extra begeleiding nodig hebben en daardoor niet (volledig) deel kunnen nemen aan de kinderopvang (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) of  (speciaal) onderwijs PO en VO). 
  • adviseert, ondersteunt en coacht professionals van de kinderopvang en onderwijs.

Daghulp kan ook worden ingezet naast andere hulpvormen van Parlan of andere organisaties.

 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk