Therapeutische behandeling pleegzorg
home
      

Ambulant
Therapeutische Behandeling Pleegzorg

Naast Pleegzorg is soms tijdelijk extra begeleiding nodig om ervoor te zorgen dat een kind in een pleeggezin of gezinshuis kan (blijven) opgroeien. Therapeutische Behandeling Pleegzorg kan hier voor zorgen.

Voor wie

Therapeutische Behandeling Pleegzorg is bedoeld voor kinderen in pleegzorg of gezinshuizen die zich psychisch en sociaal niet goed ontwikkelen. Zonder deze hulpvorm is het niet mogelijk dat een kind in een pleeggezin of gezinshuis kan gaan wonen of blijven wonen. Naast de behandeling van het kind leren de pleegouders of gezinshuisouders hoe zij het beste met het kind om kunnen gaan.

Het resultaat

De problematiek van het kind is verminderd en de pleegouders of gezinshuisouders zijn in staat om met zijn gedrag om te gaan. Daardoor kan het kind in het pleeggezin of het gezinshuis (blijven) wonen.

De aanpak

We onderzoeken eerst wat er met het kind aan de hand is en behandelen daarna zijn problemen. We leren pleegouders en gezinshuisouders speciale manieren om het kind op te kunnen voeden. We voeren gezinsgesprekken en begeleiden de ouders en het kind op de momenten waarop zij elkaar zien.

Waar en door wie

De behandeling vindt plaats in het pleeggezin/gezinshuis of in de omgeving van het kind en het (pleeg)gezin. Het behandelteam bestaat uit gespecialiseerde pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers, systeemtherapeuten en een kinder-/jeugdpsychiater.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk