Jeugd GGZ
home
      

Ambulant Jeugd GGZ

Is er sprake van (een vermoeden van) psychiatrische problemen bij een kind, dan komt Jeugd GGZ door De Praktijk in beeld. Bij deze hulpvorm werken we behalve met het kind en het gezin zo nodig ook samen met professionals in het onderwijs en andere belangrijke personen.

Voor wie

Jeugd GGZ is bedoeld voor kinderen die door psychiatrische problemen vastlopen in hun ontwikkeling en waarbij het gezin en personen in de omgeving van het kind onvoldoende handvatten hebben om verder te kunnen.

Het resultaat

De problemen zijn verdwenen of het kind, het gezin en de omgeving kunnen goed met de nog resterende knelpunten omgaan.

De aanpak

De precieze invulling van de behandeling hangt af van het type en de ernst van de problemen. Mogelijke onderdelen zijn:

  • Uitleg over wat er met het kind aan de hand is en hoe je ermee om kunt gaan.
  • Gesprekken met het kind, de ouders en overige betrokkenen.
  • Medicatiebehandeling.
  • Vaktherapie; Op een creatieve manier leren hoe dingen voor jou werken (en dat kunnen accepteren) en/of hoe je iets anders kunt doen.

Ambulante Jeugd GGZ wordt individueel en in groepen geboden.

Waar en door wie

De behandeling vindt bij voorkeur thuis plaats. Soms is het verstandiger om gebruik te maken van een locatie van De Praktijk in de omgeving van de woonplek van het kind/gezin. Het behandelteam bestaat uit klinisch/GZ psychologen, orthopedagogen, kinder- en jeugdpsychiater, ambulante gezinsbehandelaren, systeemtherapeuten en vaktherapeuten.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via de huisarts, de kinderarts of het gemeentelijke wijk-/gebiedsteam.

Kijk voor meer informatie over ambulante kinder- en jeugdpsychiatrie op www.depraktijk.nl

 Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk