Jeugd en opvoedhulp
home
      

Ambulant  
Jeugd & Opvoedhulp

Soms gaan opvoeden en opgroeien niet vanzelf. Ambulante Jeugd & Opvoedhulp zorgt thuis, in de kinderopvang, op school of op andere plaatsen in de omgeving van een kind voor extra begeleiding.

Voor wie

Parlan zet Ambulante Jeugd & Opvoedhulp in als er sprake is van opvoed- en/of opgroeiproblemen. Hierbij gaat het om uiteenlopende problemen en vragen als:

 • Hoe leer ik mijn kind om te luisteren?
 • Kleine problemen in ons gezin leiden soms tot de grootste ruzies.
 • Mijn partner en ik zitten niet op één lijn bij de opvoeding.
 • Niet alleen thuis, maar ook op school heeft mijn kind problemen.
 • Mijn 16+ kind wil zelfstandig wonen, maar heeft daar wel begeleiding bij nodig. Wij kunnen hem dat niet geven.
 • Mijn 16+ kind gaat niet meer naar school en heeft problemen die er voor zorgen dat hij ook geen dagbesteding of werk kan vinden.

Het resultaat

Het kind groeit op een positieve manier op en het gezin is in staat om het opvoeden veilig en zonder professionele ondersteuning voort te zetten. Hierbij gebruiken we de talenten van de gezinsleden en de mogelijkheden van personen in de omgeving van het kind en het gezin.

De aanpak

We bespreken met het kind en het gezin welke aanpak het beste past bij hun hulpvraag. Ambulante Jeugd & Opvoedhulp bestaat uit:

 • Individuele gesprekken, gezinsgesprekken en gesprekken met personen uit de omgeving van het kind of gezin.
 • Observatie van het kind, het gezin en/of de omgeving van het kind.
 • Individuele trainingen voor het kind, het gezin en personen uit de omgeving van het kind.
 • Schoolmaatschappelijk werk ten behoeve van het kind.
 • Praktische ondersteuning (onder meer het organiseren van de financiën, het huishouden en meegaan naar belangrijke afspraken).

Waar en door wie

De medewerker Ambulante Jeugd & Opvoedhulp komt bij het gezin thuis, in de kinderopvang, op school en op andere plekken die voor het bereiken van de doelen van belang zijn. Hij krijgt ondersteuning van zijn team en een gedragswetenschapper.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk