Intensieve opvoedondersteuning
home
      

Ambulant
Intensieve Opvoedondersteuning

Intensieve Opvoedondersteuning zorgt voor praktische en pedagogische hulp bij (dreigende) uithuisplaatsing van een kind.

Voor wie

De behandeling is bedoeld voor kinderen met veel probleemgedrag die dreigen uit huis geplaatst te worden of al uit huis geplaatst zijn en toewerken naar een terugkeer naar thuis.
Het gaat (nog) niet goed in de thuissituatie noch op school. Ook in de vrije tijd zijn er (nog) behoorlijke problemen. Het lukt de ouders en de mensen rond het kind niet om de problemen op te lossen. Vaak hebben het kind en de ouders weinig vertrouwen in hulpverleners.

Het resultaat

De hulp leidt tot:

  • Het thuis blijven wonen van een kind of het verkorten van de duur van een uithuisplaatsing.
  • Het wonen in een pleeggezin  of gezinshuis  wanneer een langer durende uithuisplaatsing toch nodig is.
  • Een vergrote zelfredzaamheid van het kind, het gezin en de mensen rond het gezin.
  • Het accepteren van hulp van buitenaf.
  • Het (weer) volgen van onderwijs of het hebben van een baan/dagbesteding.

De aanpak

Wanneer samen bepaald is waar het kind kan wonen, stellen we de vorm, frequentie en de plek waarop de ondersteuning geboden wordt vast. Het bijzondere aan deze hulpvorm is dat onze medewerker vaak en veel hulp biedt in de woonsituatie, op school/werk en in de vrije tijd. Door zijn houding en intensieve aanwezigheid draagt hij bij aan het groeien van het zelfvertrouwen van de gezinsleden en het vertrouwen in de hulp. Intensieve Opvoedondersteuning gaat vaak samen met Ambulante Therapeutische Gezinsbehandeling.

Waar en door wie

Onze medewerker Intensieve Opvoedondersteuning helpt thuis, op school en in de vrije tijd. Hij wordt aangestuurd door een gedragswetenschapper of gedragstherapeut.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk