Ambulante gezinsbegeleiding voor vluchtelingen
home
      

Ambulante gezinsbegeleiding aan vluchtelingen

Parlan begeleidt op diverse plekken in Noord-Holland gevluchte kinderen en gezinnen naar zelfstandigheid. 
Wij bieden:

Meer over ambulante gezinsbegeleiding aan vluchtelingen

 

Voor wie  

Onze begeleiding is gericht op gezinnen met kinderen in de leeftijd tussen 0 en 23 jaar. Deze gezinnen hebben een verblijfsvergunning of wachten op uitspraak hierover. Er is sprake van meervoudige en complexe gezinsproblematiek: zorgen rondom opvoeding, maar ook rondom participatie, financiën, netwerk en sociale steun, en psychische problemen. 
 

Het resultaat

Het resultaat is afhankelijk van de hulpvraag van het gezin. 
  • Gezinsleden leven met elkaar in een veilige en steunende (opvoed)omgeving samen. 
  • Gezinsleden vinden een nieuw evenwicht na de gezinshereniging.   
  • De ontwikkelingsbelemmeringen van het kind zijn opgeheven. 
  • Het gezin is in staat om de opvoeding vorm te geven in de nieuwe samenleving, met ruimte voor hun eigen culturele achtergrond.  
  • De draaglast van het gezin is verkleind en de draagkracht verhoogd.  
     

De aanpak

De medewerkers van Parlan bieden cultuur sensitieve begeleiding aan vluchtelingen. Wij ondersteunen gezinnen met het opvoeden en het hervinden van een balans na de gezinshereniging. Er is extra aandacht voor de positie van de jongere die herenigd is met zijn familie. We maken daarbij waar nodig gebruik van steunbronnen in de (groot)familie en het netwerk. 
De hulp is ambulant, laagdrempelig, en zo intensief als nodig. We zetten onze hulp ook buiten kantoortijden in.    
 
 

Waar en door wie

De hulp vindt plaats daar waar het gezin en/of het kind is, dit kan zijn in de eigen woning, in het AZC of op school.  
Medewerkers hebben ruime kennis en ervaring in het werken met vluchtelingengezinnen.  
 

Aanmelden

Ambulante gezinsbegeleiding wordt ingezet onder een reguliere ambulante J&O beschikking.  
Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.
Verwijzers kunnen een gezin aanmelden via www.aanmeldenbijparlan.nl
Ouders kunnen ook zelf een aanmelding doen, met een verwijzing
 
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk