Diagnostisch onderzoek
home
      

Ambulant
Diagnostisch Onderzoek

We verrichten Diagnostisch Onderzoek als niet duidelijk is wat het is dat de problemen bij een kind of binnen een gezin veroorzaakt en welke hulp passend is. Hierbij spelen vragen als:

  • Wat is er met ons kind aan de hand?
  • Vragen we te veel van ons kind?
  • Hoe moeten we het gedrag van ons kind begrijpen?
  • We hebben al zoveel geprobeerd… Hoe komt het dat het niet helpt?
  • Wat kunnen we doen om als gezin weer samen verder te kunnen?

Voor wie

Alle Parlan medewerkers zijn goed in staat om in kaart te brengen wat er aan de hand is met een kind of gezin. Maar soms is meer specialistisch onderzoek nodig.
Wanneer er (duidelijk) psychiatrische problemen spelen, verrichten we de diagnostiek vanuit de hulpvorm Ambulante Jeugd GGZ .

Het resultaat

Diagnostisch Onderzoek leidt tot een advies over de hulp die het best aansluit bij het kind en het gezin.

De aanpak

Onze medewerkers kijken naar de verstandelijke mogelijkheden en de ontwikkeling van de persoonlijkheid van het kind. Ook vormen we ons een beeld van de gezinsleden, de gezinssituatie, hoe men binnen het gezin met elkaar omgaat, de manier van opvoeden en wat ieder gezinslid aan kan (draagkracht en draaglast). In overleg met de gezinsleden doen we verschillende vormen van onderzoek. Denk aan:

  • Observatie (thuis en/of op school).
  • Psychologisch onderzoek (tests en gesprekken).
  • Gezinstaxatie (wie spelen een rol in het gezin en hoe gaat iedereen met elkaar om?).
  • Psychiatrische consultatie (overleg met een psychiater bij het vermoeden van psychiatrische problematiek).

Om ervoor te zorgen dat een onderzoeker niets over het hoofd ziet, bespreekt hij de uitslag eerst met een collega. Daarna volgt het adviesgesprek met het gezin en het kind en wordt een onderzoeksrapport opgesteld.

Waar en door wie

Het onderzoek vindt zo veel mogelijk plaats in de directe omgeving van het kind en het gezin en wordt uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van een GZ-psycholoog of orthopedagoog-generalist. Op basis van de onderzoeksvragen kan er psychiatrische consultatie of onderzoek volgen.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk