Parlan besluit om het werken met buddy’s voor minder ervaren pleegouders voort te zetten.
home
      

Parlan besluit door te gaan met buddy's voor pleegouders

Na een succesvolle pilot heeft Pleegzorg Parlan besloten om het werken met buddy’s voort te zetten. Buddy’s zijn ervaren pleegouders die minder ervaren pleegouders ondersteunen en coachen. Buddy’s weten uit eigen ervaring wat het betekent om pleegouder te zijn, zowel voor zichzelf en het eigen gezin als voor de familie en de omgeving. We hopen dat het werken met buddy’s leidt tot minder stoppende pleegouders en tot minder ongewenste en ongeplande overplaatsingen van pleegkinderen.  
 
Wat de buddy kan bieden en hoe het contact tussen buddy en pleegouder loopt, kan voor iedere buddy anders zijn. Het is maatwerk en moet passen bij de mogelijkheden van de buddy en de behoefte van de pleegouder. De buddy tekent bij aanvang van het buddy-contact een vrijwilligersovereenkomst waardoor de privacy gewaarborgd is (AVG). De buddy ontvangt een vrijwilligersvergoeding. De overeenkomst wordt aangegaan voor maximaal 6 maanden, het contact tussen buddy en pleegouder mag informeel natuurlijk langer doorlopen.
 
Voor de begeleiding van de buddy’s is een buddy-coördinator beschikbaar vanuit het ServicePunt van Parlan. Dus mocht de buddy vragen hebben of onzeker zijn over het contact met pleegouder of over de situatie in het pleeggezin, dan kan hij/zij via de eigen pleegzorgwerker contact opnemen met de coördinator via Servicepunt Pleegzorg 088-124 00 01.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk