Een buddy voor een pleeggezin
home
      

“Onze gemeenschappelijke connectie was al in de eerste minuten voelbaar”

buddy voor startend pleeggezin

Vanaf mei 2020 is Pleegzorg Parlan opnieuw gestart met het buddy-project in het kader van het Actieonderzoek Continuïteit Pleegzorg. Dit keer een startende pleegouder aan het woord. Hoewel bij deze pleegouder nog geen pleegkind woont, heeft ze wel al een ervaren pleegouder als buddy. 
 

Een mooi en bijzonder gesprek

“Na de TOP-training binnen Parlan werd ik geaccepteerd als aankomend pleegmoeder en kreeg ik een buddy toegewezen. Deze buddy was, net als ik, een alleenstaande moeder met eigen kinderen. Hoewel ik nog geen pleegkind in huis heb, besloot ik wel alvast contact te zoeken met 'mijn buddy'. Ik kreeg van haar een spontaan mailtje, waarin ze vroeg of het mij leuk leek om eens te bellen met elkaar.
 
We maakten een belafspraak. Het was een erg mooi en bijzonder gesprek. Al in de eerste minuten voelden we een gemeenschappelijke connectie en we spraken dit ook uit naar elkaar. Ik luisterde naar haar ervaringen en op mijn beurt vertelde ik haar over mijn beweegredenen voor pleegzorg. Ik moest zelf een traantje wegslikken toen zij mij haar bijzondere ervaringen vertelde. Zo’n mooi verhaal was het.
 
Eén van de mooie dingen die ze ook zei was: 'Ik houd van mijn pleegkind, maar ik houd op een bepaalde manier ook van zijn biologische moeder'. Dat raakte me, omdat er zoveel empathie uit bleek. Zij zorgt voor het kind van de biologische moeder, en vanuit haar eigen moedergevoel had ze ontzettend veel mededogen met de moeder. Iets in de trant van: 'Ik zorg goed voor jouw kind, maar sta ook stil bij hoe het voor jou moet zijn'.
 
Na het telefoongesprek hebben we afgesproken dat we in de toekomst opnieuw contact met elkaar kunnen hebben. Zij had antwoord op al mijn vragen en stond enthousiast aan de zijlijn. Ze  is ook net zo benieuwd en nieuwsgierig wanneer er voor mij een pleegkindje gaat komen.
 
Het buddy-schap is voor mij een bijzondere en fijne ervaring, die ik andere pleegouders zeker zou aanraden. De match die Parlan hierin gemaakt heeft, is in mijn geval een heel goede geweest. Fijn om zo ervaringen te kunnen uitwisselen met een ervaren pleegmoeder!
 
Wil je meer informatie over het buddy-project, neem contact op met Tirza van Oostenbrugge via pleegzorg@parlan.nl
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk