Jaarvergadering Pleegouderraad Parlan 2021
home
      

Verslag Jaarvergadering POR 20 april 2021

Rond de 30 deelnemers werden welkom geheten door onze voorzitter Janneke. Zij refereerde naar het afgelopen Covid jaar waarin de POR ook schakelen moest naar digitale overleggen. Met de komst van de WMZC2018 advieswet heeft de POR meer zeggenschap gekregen en is er een professionele slag gemaakt. Hiermee is onze positie nu vergelijkbaar met cliëntenraden en geeft het ons meer rechten en plichten.

De POR volgt o.a. de scholing voor pleegouders en financiële afspraken. We zijn geïnformeerd over financiële afspraken, klachten en cijfers van Parlan. De POR is betrokken bij de ontwikkeling van de App, bij het buddy project en sluit aan bij de 5de TOP avond om kennis te maken met nieuwe pleegouders.

Voor 2021 heeft de POR verdere professionalisering en versterking als doel. We willen ons sterk maken voor diverse projecten en meer interactie met de pleegouders van Parlan. We zijn bereikbaar voor problemen en vragen van pleegouders en kunnen daar advies in geven of doorverwijzen naar juiste personen. Met de signalen  van pleegouders gaan we in gesprek met Parlan.

Lucia Jones - Teamleider F-ACT team Jeugd Triversum

Lucia werkt al ruim 25 jaar in de psychiatrie met kinderen en jeugd met een uitdaging. Zij wil het woord stoornis niet gebruiken. Dat geeft al aan hoe zij deze groep jonge mensen ziet en benadert, maar ook de mensen in het netwerk hieromheen. Een uitgangspunt voor Lucia is “wat is er nog gezond”

Via metaforen kon ze de deelnemende pleegouders deze avond laten voelen hoe het is om als kind onveilig te zijn gehecht en hoe zij in het leven staan. Waar het leven begint als een feest als foetus en bij de geboorte, wordt het al snel onveilig, verwarrend en angstig in een onstabiele omgeving. Met het instinct en de oerkracht om te overleven, hoe klein je ook bent, passen deze kinderen zich met alles wat ze kunnen gebruiken aan óm te overleven. Het kind zit vol littekens, het heeft kortsluitingen, het huilt en past zich aan, er is stress en paniek.

Dit was heftig en confronterend. Maar het gaf ons inzicht en begrip, en ook energie om elke dag klaar te staan voor onze pleegkinderen met een uitdaging, ze mogen er zijn! Welke verwachtingen mogen wij hebben, welke hulp moeten wij vragen. De kinderen zijn beschadigd en daarbij is professionele hulp nodig. Dit kunnen en hoeven wij niet alleen te doen.

Klik hier om naar de pagina van de Pleegouderraad te gaan.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk