Oproep voor nieuwe pleeggezinnen
home
      

Nandy (18) zoekt pleeggezinnen

Niet voor zichzelf maar voor een kind dat tijdelijk niet thuis kan wonen

Nandy vindt het belangrijk dat er meer pleeggezinnen komen: “Ik woon sinds mijn tweede in een pleeggezin. Ik gun andere kinderen die niet thuis kunnen wonen, ook zo’n thuis.

Grote familie

Ik was heel jong toen ik bij Klaas en Lia ging wonen. Mijn broer en zus woonden eerst in een kindertehuis en konden later gelukkig ook naar een pleeggezin. Naast mijn eigen familie vorm ik ook een familie met Klaas, Lia, hun kinderen en met mijn pleegzus.

Mijn Toekomst

Ik heb mijn school afgemaakt en ben bezig met een vervolgopleiding. Ik denk niet dat ik zelf pleegouder word. Als ik naar mezelf kijk, dan weet ik niet of ik dat wel aan kan. Ik ben niet zo sterk als Klaas en Lia.

Oproep voor nieuwe pleeggezinnen
Ik vind dat kinderen die niet thuis kunnen wonen een nieuwe start verdienen. Ik heb blij dat ik vanaf het begin in een gezin heb gewoond en dat gun ik anderen ook. Pleegkinderen zijn heus niet altijd anders dan kinderen die gewoon thuis opgroeien. Ieder kind is weer anders.

Meer weten over pleegzorg? Vraag een informatiepakket of meld je aan voor onze online verdiepingsavond over pleegzorg  op 11 oktober 19.30 uur via www.pleegzorgparlan.nl

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk