Resultaten kennisdeling verhuizen voorkomen
home
      

Kennisdeling over verhuizen voorkomen

 
In het kader van de Week van de Pleegzorg organiseerde Parlan een kennisdelingsbijeenkomst voor wethouders, raadsleden, jeugdhulpprofessionals en keten- en samenwerkingspartners over het project Verhuizen Voorkomen. We spraken over de uitkomsten van het onderzoek en over de vraag wat we kunnen doen om het aantal ongeplande en ongewenste uitplaatsingen verder terug te dringen.
 
Daarbij kwam een paar interessante punten voren, zoals
  • een langere gewenningsperiode voor pleegouder en kind alvorens over te gaan tot een plaatsing;
  • het werken met een mentor vanuit het eigen netwerk voor een pleegkind;
  • een goede screening vooraf om te bepalen wat de best passende plek is en ook tijdens een plaatsing goede samenwerking tussen de betrokken hulpverleners over de manier van aansluiten bij het pleegkind;
  • het nog beter faciliteren van praktische ondersteuning bijvoorbeeld bij het organiseren van afspraken met de ouders of therapeuten en regelen van vervoer, zodat de praktische regelzaken minder tijd neemt;
  • zorg voor verbinding tussen de pleegouders en de pleegkinderen want wie goed in verbinding is, wil zich meer inzetten om een duurzame relatie op te bouwen; 
  • en tenslotte neem de tijd, ook als je dat niet hebt.
Het verder ontwikkelen van pleegzorg en de zorg voor kinderen die daar opgroeien en hun gezinssysteem met pleegouders is komend jaa  een van de speerpunten van Parlan. We nemen de besproken adviezen mee.
 

Meer informatie

 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk