blog gezinshuisouder: het is jouw kind niet
home

Deze pagina delen

      

Blog 9 gezinshuisouder

Het is jouw kind niet...

 
“Als moeder weet ik wat het beste voor mijn kind is. Ik ken mijn kind. Ik heb het 9 maanden gedragen en jaren verzorgd. Wie ben jij dan om te vertellen wat het beste is voor haar. Het is jouw kind niet.”
 
Deze uitspraak van een moeder zal mij altijd bijblijven. Inderdaad, ik ben de moeder niet en dat word ik ook nooit. Ik heb dan wel de taak om tijdelijk voor haar dochter te zorgen, omdat het thuis niet gaat, maar ik wil en mag het moederschap niet ontnemen.
 
Ik vind het erg belangrijk haar dochter loyaal te laten aan haar moeder. 'Mama' wil ik me niet laten noemen. Dat kan voor ouders, en waarschijnlijk ook familieleden, behoorlijk kwetsend zijn en voor het kind is het alleen maar verwarrend. Het is immers voor de ouder lastig genoeg dat hun plek wordt  'ingenomen' door een ander die hun kind gaat opvoeden en verzorgen. De relatie ouder – kind is wel op afstand, maar de bloedband blijft.
 
Daarnaast zit een binding tussen gezinshuisouder en het kind nog altijd in liefde en gedrag en niet in de titel 'mama'.
In mijn gezinshuis is daarom plek voor de ouders, omdat ze gekoppeld zijn aan de identiteit van het kind. Ik probeer niet alleen het kind, maar ook de ouders te ondersteunen, hen te stimuleren contacten te onderhouden en vooral het gevoel geven dat de ouders ertoe doen en blijven doen.
 
Het is belangrijk om te streven naar een zo'n natuurlijk, vanzelfsprekend mogelijk contact. In sommige gevallen zijn ouders niet betrokken of wordt er begeleide omgang geadviseerd. Maar dan nog geldt dat er maar één werkelijke vader en één moeder is.
 
 
Henny

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk