blog gezinshuisouder: een kind hoort in een gezin
home

Deze pagina delen

Henny is al 7 jaar gezinshuisouder. Daarnaast is ze ook pleegouder. Ze schrijft over haar gezinshuis in een blog. Allerlei onderwerpen komen aan de orde.

      

Blog 11 gezinshuisouder Henny

Een kind hoort in een gezin

Stel je voor: jouw kind, die alle regels aan de laars lapt, het nergens mee eens is, die loopt te schelden, te schreeuwen, tegen dingen aantrapt, voor een negatieve sfeer zorgt en zelfs broers of zussen het leven zuur maakt.Een thuisbehandeling van hulpverleners helpt niet. Je komt tot besef dat het thuis echt niet langer gaat. Dan stelt een hulpverlener voor jouw zoon of dochter (tijdelijk) in een gezinshuis te plaatsen. Een moeilijke keuze, maar je weet dat er geen andere oplossing is.

Ook voor het kind is een uitplaatsing ingrijpend. Het helpt als het kind in een zo gewoon mogelijke omgeving terecht komt. Bijvoorbeeld in een gezinshuis. Als gezinshuisouder zorg ik dat een kind zich veilig en thuis voelt. Met professionele ondersteuning van de gedragswetenschapper en gezinswerker, probeer ik het kind met soms complexe problematiek, te begeleiden en op te voeden. Ook samenwerking met ouders is uiterst belangrijk. Mijn ervaring zegt dat een goede samenwerking tussen ouders en gezinshuisouders tot mooie resultaten leidt en dat de relatie tussen ouders en kind behouden blijft.

Een ouder vertelt over de voordelen van een gezinshuis:
“Een gezinshuis is een veel natuurlijker omgeving dan een instelling. In een gezinshuis komt een individueel kind tot zijn recht. Een kind is daar niet een van de zovelen. Het is bovendien fijn dat ik altijd met één persoon te maken heb aan wie ik mijn vragen kan stellen of met wie ik dingen kan delen. Dan voel je je betrokken bij de opvoeding. Voor mijn zoon geldt dat hij niet steeds weer te maken heeft met verschillende begeleiders. Al die verschillende meningen en aanpakken van de begeleiders kunnen nadelig uitpakken voor hem of voor mij als ouder. Na een aantal instellingen woont hij al een aantal jaren in Henny's gezinshuis. Hij heeft nu een veel stabieler leven. De problematiek is sterk afgenomen en dat geeft mij veel rust.”

Beeldend verhaal, toch?! Ik hoop van harte dat collega jeugdhulpverleners zich aanmelden om kinderen die vanwege hun te zware rugzak nergens terecht kunnen een mooi plekje te bieden. In een gezinshuis.

Henny

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk