Aanbesteding JeugzorgPlus Noord-Holland Noord gaat door
home
      

“Welzijn van jongeren staat voorop”

Op 21 november 2018 diende in de rechtbank te Amsterdam een kort geding tussen 18 gemeenten in de regio Noord-Holland Noord en jeugdhulpaanbieder Parlan. Naast inhoudelijke en procedurele bezwaren tegen de voorlopige gunning aan Horizon uit Zuid-Holland had Parlan ernstige zorgen geuit over de toegankelijkheid en continuïteit van zorg voor alle jongeren uit Noord-Holland Noord. Op 5 december 2018 heeft de rechter uitgesproken dat de gemeenten de aanbesteding JeugdzorgPlus naar behoren hebben doorlopen. Het contract voor JeugdzorgPlus zal dan ook definitief gegund worden aan jeugdhulpaanbieder Horizon.

Het doet de gemeenten goed om te melden dat gemeenten op zeer korte termijn met Parlan en met Horizon in gesprek gaan. Elk kind –of het nu reeds in Transferium verblijft of nieuw in zorg komt bij Horizon– moet de JeugdzorgPlus krijgen die het nodig heeft. Omdat de definitieve gunning wegens de juridische procedure is uitgesteld, is in overleg met beide jeugdhulpaanbieders besloten om het contract met Horizon vanaf februari 2019 in te laten gaan.

Wethouder John Does, woordvoerder namens de achttien gemeenten, zegt hierover: “Het is eerder gezegd, maar we hebben een grote gemeenschappelijke drijfveer: we willen allemaal het beste voor deze groep kwetsbare jongeren. Elk kind verdient een toekomst. We gaan concrete afspraken maken over de zorgcontinuïteit. Wij hebben het volste vertrouwen dat we er samen uitkomen”.

Mariëtte Vos-Lambooij, bestuurder Parlan: “Onze jongeren die nu verblijven in Transferium mogen niet de dupe worden van de aanbesteding en hebben recht op de best mogelijke zorg. Wij hebben er vertrouwen in dat gemeenten samen met ons tot afspraken kunnen komen om de onrust bij jongeren, ouders en betrokkenen weg te nemen. Het gaat om zorgcontinuïteit en de financiële consequenties die daarmee onlosmakelijk zijn verbonden.

Krijnie Schotel, bestuurder Horizon: “We zijn verheugd met de uitspraak van de rechter. Ook voor ons staat voorop dat alles in het teken moet staan van de jongeren. We hebben het volste vertrouwen jongeren. We hebben het volste vertrouwen dat we snel aan de slag kunnen in de regio” 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk