uitwijkhuizen in regio kop van noordholland
home
      

Hulp voor jongeren van 12-18 (23) jaar

Uitwijkhuizen Parselijn en Huisduinen


Soms loopt het thuis vast en komen ouders en kinderen er (tijdelijk) niet meer samen uit. Voor jongeren van 12-18 (23) jaar bieden wij ambulante begeleiding of residentiële opvang. Jongeren kunnen voor korte of langere tijd in een van onze Uitwijkhuizen wonen. Samen met de jongere en zijn/haar gezin bekijken wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot het perspectief en welke stappen daarvoor gezet dienen te worden. Onze begeleiding kan ook gericht zijn op de voorbereiding naar een (zelfstandige) vervolgplek.

Uitwijkhuizen in regio Kop van Noord-Holland

 • Parselijn
  Parselijn kent momenteel 13 woonunits,  hiervan is een woonunit gereserveerd voor crisis (nood bed). Elke woonunit bestaat uit een eigen kamer met badkamer en keuken.
 • Huisduinen
  Kort en lang verblijf voor maximaal 9 jongeren waarvan 1 nood bed.

Aanpak, pedagogisch en integraal

De bejegening van jongeren is positief en gericht op een gezonde ontwikkeling:    

 • Sensitief-responsieve houding met focus op schoolgang en dagbesteding.
 • Structuur en (leef)regels gericht op gezonde dag-nachtritme en veiligheid; de duidelijkheid die al dan niet wordt geboden, en de mate waarin repressief handelen wordt voorkómen.
 • Gericht op bevorderen van positieve interactie tussen de jongeren.
 • Specifieke aanpak conform richtlijnen Ernstige gedragsproblemen, ADHD, Problematische gehechtheid, Middelengebruik, Stemmingsproblemen en Kindermishandeling.
 • Alert op de veiligheidsrisico’s voor jongeren met behulp van risicotaxatie en veiligheidsplan.

Kort Verblijf

 • Voor: Jongeren die plotseling uit huis moeten in verband met een onveilige of onhoudbare situatie.
 • Doel: Terug naar huis (eventueel met hulp thuis) of zoeken naar een passende vervolgplek.

Duur: 28 dagen. Kort Verblijf kan ook in deeltijd.

Jeugd & Opvoedhulp

 • Voor: Jongeren die om verschillende redenen (tijdelijk) niet thuis kunnen wonen.
 • Doel: Samen met de begeleiding onderzoekt de jongere waar hij/zij verder kan opgroeien. Ondertussen zal er gewerkt worden aan verschillende leerdoelen.

Duur: 3 tot 9 maanden. Jeugd & Opvoedhulp kan ook in deeltijd.

Ambulant voortraject

Wanneer na het afstemminggesprek wordt besloten om verder te gaan met een residentieel traject wordt er een ambulant voortraject opgestart met de jongere, zijn/haar netwerk en een pedagogisch medewerker van het Uitwijkhuis. Het voortraject duurt gemiddeld 4 tot 6 weken. Het doel van een ambulant voortraject is een meer gestructureerde start met een vollediger beeld van de jongere en zijn/haar netwerk. Daarnaast wordt er altijd onderzocht of er nog mogelijkheden zijn in het netwerk, en of een andere plek dan het Uitwijkhuis beter aansluit bij de jongere.

Ambulant zelfstandigheidstraject

Jongeren die zich onvoldoende kunnen ontwikkelen in de huidige (thuis)situatie en baat hebben bij hulp en ondersteuning van getrainde jeugdzorgwerkers. De doelen kunnen gericht zijn op het ontwikkelen van vaardigheden richting zelfstandigheid maar ook op emotionele hulp en steun.

Ambulant nazorg

Als een jongere vanuit het Uitwijkhuis doorstroomt naar een vervolgplek dan is het mogelijk de begeleiding vanuit het Uitwijkhuis nog enige tijd ambulant voort te zetten om de overgang soepeler te laten verlopen en de jongere te helpen bij de eerste stappen in de nieuwe situatie.

 

Kamertraining

 • Voor: Jongeren ouder dan 16,5 jaar die niet thuis of zelfstandig kunnen wonen. Zij wonen in een kamer van Parlan of in een eigen woning en ontvangen (ambulante) jeugdhulp.
 • Doel: Opbouwen van dagelijkse routine en aanleren van voldoende praktische en sociale vaardigheden om zelfstandig te wonen.

Duur: 6 tot 9 maanden. Kamertraining kan ook in deeltijd.

 

Jonge Ouders

 • Voor: Jongeren die zwanger zijn en/of een kindje hebben en behoefte hebben aan begeleiding.
 • Doel: Jongeren begeleiden in hun weg naar zelfstandigheid en het vormgeven van het ouderschap.

Duur: 6 tot 12 maanden. De begeleiding kan ambulant (Alkmaar) of residentieel (Den Helder) plaatsvinden.

 

Ondersteuning van andere professionals

Onze medewerkers zijn gespecialiseerd in hulp aan tieners. Zij kunnen ook ingezet worden bij hulp aan ouders, of ter ondersteuning van andere professionals (zoals pleegouders, gezinshuishoudens of in het onderwijs).

Aanmelden

Ga naar www.aanmeldenbijparlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk