Aanmelden clientenraad
home
      

Aanmelding voor cliëntenraad

Om de cliënten van Parlan goed te vertegenwoordigen is de cliëntenraad altijd op zoek naar nieuwe leden. De cliëntenraad vergadert 5 keer per jaar en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Daarnaast vertegenwoordigt de cliëntenraad de cliënten van Parlan op vele bijeenkomsten van gemeenten, medezeggenschapsorganisaties en de politiek. Interesse om lid te worden? Vul onderstaand formulier in. Wij nemen dan contact met u op.  


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk