Daghulp in regio Kop van Noord-Holland
home
      

Daghulp in regio Kop van Noord-Holland

Kinderen verdienen het om zich te ontwikkelen naar hun mogelijkheden. Dat is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen kunnen niet goed meekomen in de kinderopvang of het onderwijs of de ontwikkeling van het kind roept vragen op. Wij helpen kinderen en jongeren die door uiteenlopende oorzaken een ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblemen hebben.

Daghulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, hun ouder(s) /verzorger(s) en de opvoedkundige omgeving van het kind. Vaak is een klein zetje in de juiste richting genoeg. Soms is langduriger aanpak nodig.

Het doel van onze hulp

Wij maken de problematiek inzichtelijk, lopen de ontwikkelingsachterstand zo optimaal mogelijk in en eventuele gedragsproblemen nemen af of verdwijnen. Ook ouders voelen zich weer in staat om de opvoeding zonder of met minder beperkte begeleiding weer op te pakken. Er is een duidelijk beeld van de mogelijkheden van het kind en de opvang/onderwijsplaats sluit hier bij aan.

Afhankelijk van de vraag van het kind betrekken we specialismen bij onze hulp: logopedist, fysiotherapeut, creatief therapeut of een psychiater.

 

Dagbehandeling op een groep 1,5-7 jaar

Kinderen leren spelenderwijs om te gaan met andere kinderen en volwassenen, leren rekening houden met anderen, conflicten oplossen, vriendjes maken en houden. We werken aan de versterking van het gevoel van eigenwaarde en het verwerken van (nare) ervaringen.  We werken ook aan de taalontwikkeling en motorische ontwikkeling en proberen de verstandelijke ontwikkeling te stimuleren, soms in combinatie met een onderwijsaanbod.
Locatie: Parlan, of op verzoek een locatie die beter aansluit bij de vraag van het kind.

Daghulp in Den Helder/Schagen

Dagbehandeling 6-12 jaar, individueel Onze hulp is gericht op de sociale/ emotionele ontwikkeling zoals sociale vaardigheden, het versterken van weerbaarheid, aandacht en concentratie, werkhouding en contact met anderen.
Locatie: op de meest logische plek voor het kind. BSO, ambulant, op school. Kinderen met specifieke begeleidingsvragen krijgen soms hulp in een klein groepje.

Observatiedienst

Vroegtijdige signalering vergroot de ontwikkelingskansen van jeugdigen doordat snel gerichte diagnostiek en de juiste begeleiding en ondersteuning ingezet kan worden.
Locatie: peuterspeelzaal, kinderdagverblijf of gastouder.  In samenwerking met MEE&deWering.

Coaching on the job/advies en consultatie 0-7 jaar

Professionals van Parlan coachen collega professionals in de kinderopvang en het onderwijs. Op verzoek van verzorgen wij ook observatie en geven advies over kinderen 0-12 jaar.
Locatie: daar waar de vraag is.

Aanmelden voor Daghulp

Verwijzers kunnen een kind aanmelden via www.aanmeldenbijparlan.nl

Voor consultatie kunnen zij terecht bij Toegang Parlan, (088 124 00 02) of bij de gedragswetenschappers Gea de Vries of Meike Gravesteijn, (088) 124 00 00.

Ouders kunnen zich wenden tot het sociaal wijkteam.
 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk