Families First
home
      

Crisishulp bij u thuis
Families First

Als er binnen uw gezin sprake is van een crisissituatie dan wilt u snel hulp. Parlan biedt Families First (crisishulp) om ernstige escalaties en uithuisplaatsing van uw kind(eren) te voorkomen.

  • De medewerker crisishulp komt minimaal 7 uur verdeeld over de week met u werken aan:
  • Het herstellen van de veiligheid voor de gezinsleden door middel van doelen die zijn opgesteld door uw gezin en door de aanmelder.
  • Wie er vanuit uw eigen omgeving uw gezin kan (onder)steunen.
  • Het zoeken naar ondersteuning in de omgeving van uw gezin.
  • Het herstellen en opnieuw neerzetten van bijvoorbeeld de structuur, oefenen van vaardigheden, om oplossingen te zoeken voor bestaande moeilijkheden.
  • Vaststellen of vervolghulp nodig is. De medewerker crisishulp legt dit vast in een schriftelijk advies.

Crisishulp duurt maximaal 28 dagen.

Als er ondanks de gemaakte afspraken toch (weer) een crisissituatie ontstaat dan kunt u tijdens kantoortijden de medewerker crisishulp bellen of mailen. Samen met de medewerker crisishulp maakt u afspraken over wat te doen bij een crisissituatie buiten kantoortijden.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk