Ambulante Spoedhulp
home
      

Crisishulp bij u thuis
Ambulante Spoed Hulp

Als er binnen uw gezin sprake is van een crisissituatie dan wilt u snel hulp. Parlan biedt Ambulante Spoedhulp (crisishulp bij u thuis) om te voorkomen dat de situatie verder uit de hand loopt.

  • Binnen 24 uur komt een medewerker crisishulp om samen met u aan de slag te gaan.
  • 2 tot 4 keer per week werkt de medewerker crisishulp samen met u aan:
    - Het herstellen van veiligheid voor het gezin en de gezinsleden; zoeken naar ondersteuning in de omgeving van uw gezin;
    - Het herstellen en opnieuw neerzetten van bijvoorbeeld structuur, regels en communicatieafspraken;
    - Vaststellen of er vervolghulp nodig is.

De medewerker crisishulp legt dit vast in een schriftelijk advies. Als er ondanks de gemaakte afspraken toch (weer) een crisissituatie ontstaat, dan kunt u tijdens kantooruren de medewerker crisishulp bellen en/of mailen.

Met de medewerker crisishulp maakt u afspraken over wat te doen bij een crisissituatie buiten kantoortijden.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk