Voor ieder kind de best passende start
home
      

De best passende start voor ieder kind

Parlan biedt integrale jeugdhulp. Dat betekent dat we bij het bieden van hulp samenwerken met meerdere professionals (met verschillende expertises), het gezin en belangrijke mensen rondom het gezin. Zodat we passende en samenhangende hulp bieden.

 

Onze doelgroep

Parlan biedt hulp aan de meest kwetsbare kinderen die door complexe, meervoudige problematiek of complexe situaties in hun ontwikkeling worden bedreigd. Daarom kijken wij bij ieder aangemeld kind of gezin of de inzet van specialistisch jeugdhulp noodzakelijk is of dat de eerstelijn, zo nodig met onze ondersteuning, voldoende hulp kan bieden. 
 

Behandeling is in principe ambulant

Parlan kiest ervoor om ieder kind zoveel mogelijk thuis, in de eigen omgeving, te behandelen. Dit ambulante aanbod organiseren we om het kind heen. We maken het passend op de zorgbehoefte van het kind en gezin. Hierdoor voorkomen we opname zoveel mogelijk. Alleen als het echt niet anders kan, overwegen we of het kind kan wonen in een pleeggezin, gezinshuis of kleinschalige woonvorm. Kinderen verhuizen zo min mogelijk.
 

Voor ieder kind de Best Passende Start

Onze integrale hulp begint bij de aanmelding. We noemen dit de ‘Best Passende Start’. Bij iedere aanmelding bekijken twee professionals de beschikbare informatie. Eén van deze twee blijft betrokken bij de intake en is contactpersoon voor het gezin tijdens de ‘Best Passende Start’. Zij besluiten gezamenlijk hoe we de intake het beste vorm kunnen geven, zodat we bij de start de beste keuzes maken op dat moment, kinderen en gezinnen in één keer de juiste hulp krijgen èn zij tevreden zijn met onze antwoorden op hun (hulp)vragen. We maken altijd een zorgvuldige analyse van wat er aan de hand is en betrekken daarbij de voor het gezin belangrijke personen. 
 

Samen komen we tot de best passende hulp

Na de intake bespreken we alle verzamelde informatie in een multidisciplinair overleg en komen we tot een voorstel voor een integraal beeld en voor de in te zetten hulp. Hierbij luistert ook een onafhankelijke behandelaar kritisch mee: hebben we de juiste vragen gesteld, missen we nog informatie, is het voorstel passend? Daarna bespreken we ons voorstel met het gezin om te komen tot een gezamenlijke aanpak. Dit kan behandeling zijn of verdere diagnostiek. Of een combinatie daarvan. In geval van wachttijden bespreken we welke ondersteuning het gezin nodig heeft totdat de behandeling kan starten.
 

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk