Vacatures bij Parlan
home
      

Jeugdzorgwerker Ambulant

Afdeling

Integrale Ambulante Jeugdhulp

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

Alkmaar/ Kop Noord-Holland

Aantal uur

28-32 uur

Salaris

Conform CAO Jeugdzorg schaal 9, € 2.603,56 en maximaal € 3.888,56 bij een fulltime dienstverband

Intro

Parlan Jeugdhulp, is een organisatie in de jeugdhulp en Jeugd GGZ. De missie van Parlan is dat kinderen en jongeren, met meervoudige problematiek in complexe situaties zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Wij hebben een brede basis aan kennis en ervaring op het gebied van jeugdhulp en Jeugd GGZ. Dit stelt ons in staat om voor elk kind een passende oplossing te zoeken en daadwerkelijk het verschil te maken. Wil jij onze collega worden en bijdragen aan voortdurend verbeteren van de jeugdhulp, lees dan verder want wij zoeken naar een Jeugdzorgwerker Ambulant Parlan voor 28 tot 32 uur.

Functie omschrijving

Beschouw jij het gezin met de inzet van de mensen om een gezin heen, als DE plek waar kinderen horen op te groeien? Kan jij vanuit een team zelfstandig werken en passende en specialistische gezinsgerichte interventies inzetten? Beschik je over een actieve en respectvolle werkhouding en goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid? Woon je in Noord-Holland en beschikken je over een rijbewijs en auto? Dan zijn wij als afdeling Ambulant Jeugdhulp op zoek naar jou!

De functie Jeugdzorgwerker Ambulant Parlan kenmerkt zich door het verrichten van intensieve werkzaamheden vanuit een orthopedagogisch integraal kader in een systeemgerichte context. Het betreft ambulante werkzaamheden:

 • Waarbij het belang van het kind voortdurend centraal staat;
 • Waarbij er sprake is van complexe gezinssituaties met meervoudige problematiek, en samengewerkt moet worden met het gezin/systeem en het brede, sociale-en professionele netwerk.

De Jeugdzorgwerker Ambulant Parlan:

 • Pleegt zelf op basis van methoden passende specialistische interventies in het gezin/systeem met als doel het gezin/systeem als geheel te versterken;
 • Werkt toe naar gedragsverandering binnen het gezin/systeem en zijn of haar omgeving, zodat het kind/de jongere opgroeit in een veilige en stimulerende omgeving;

Als jij onze nieuwe collega bent ga je:

 • Een multidisciplinair plan van aanpak opstellen, zodanig dat concrete begeleidings- en behandeldoelen en acties samen met het gezin zijn geformuleerd in afstemming met andere betrokken specialisten. Een Jeugdzorgwerker Ambulant Parlan:
 • Neemt de aanmelding in ontvangst, verzamelt actief bij het gezin/systeem en de andere in-en extern betrokkenen de benodigde informatie en analyseert in dialoog met het gezin/ systeem de hulpvraag;
 • Begeleidt en stuurt het gezin/ systeem bij het opstellen van het multidisciplinaire plan van aanpak, op basis van observatie en analyse van de problematiek van kind/de jongere en het gezin/systeem en adviseert naar professioneel inzicht relevante betrokkenen;
 • Begeleidt het gezin/systeem bij het vertalen van het multidisciplinaire plan van aanpak in concrete acties ter versterking van het gezin/ systeem en informeert relevante betrokkenen, waaronder de andere bij het gezin/systeem betrokken specialisten.
 • Een multidisciplinair plan van aanpak realiseren, zodanig dat de opgenomen doelstellingen zijn behaalden het gezin/systeem is versterkt en na de jeugdhulp meer zelfstandig kan functioneren. Een Jeugdzorgwerker Ambulant Parlan:
 • Ondersteunt het gezin/systeem bij de uitvoering van het multidisciplinaire plan van aanpak door het geven van begeleiding/ behandeling en hanteert hierbij meerdere specialistische interventies en methodieken op maat;
 • Bewaakt, evalueert en coördineert de voortgang en adviseert gevraagd en ongevraagd waar nodig;
 • Signaleert de noodzakelijkheid van aanvullende specialistische hulp;
 • Benut het krachtenveld van het sociale en professionele netwerk en gebruikt hiervoor verschillende interventies en methodieken, zodat zij verder kunnen wanneer de jeugdhulp ophoudt of wordt overgedragen;
 • Bespreekt en registreert/rapporteert in het (digitale) dossier de voortgang en beheert het (digitale) dossier binnen daartoe gestelde kaders;
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/de jongere in gevaar brengen en intervenieert en bemiddelt in crisissituaties binnen het gezin/systeem en/of betrokken partijen, waarbij meerzijdige partijdigheid noodzakelijk is;
 • Past indien nodig zelf drang toe als onderdeel van adequaat professioneel handelen, wanneer deze verantwoordelijkheid niet is belegd bij een gecertificeerde instelling;
 • Onderneemt in het kader van de Meldcode Kindermishandeling passende actie.

Wij vragen

Wij zoeken een nieuwe collega met ambitie, hart voor de zaak en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel. Voor het beoordelen en handelen in gezinssituaties worden een aantal specifieke competenties onderscheiden:

 • Hbo werk- en denkniveau (MW, SPH, SPV) of vergelijkbaar niveau waar mogelijk aangevuld met IAG en/of andere opleiding met gezinsgerichte interventies;
 • Geregistreerd in het Kwaliteitsregister Jeugd bij het SKJ;
 • Kennis van de pedagogiek en ontwikkelingspsychologie van het kind;
 • Kennis van en inzicht in het hulpaanbod en de hulpverleningsmethodieken;
 • (Veiligheids)risico's kunnen inschatten;
 • Analytisch vermogen, stressbestendigheid, flexibiliteit en improvisatievermogen;
 • Kunnen omgaan met tegengestelde belangen en loyaliteiten;
 • Goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Wij bieden

Bij Parlan geloven we in eigen verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. Wij bieden je daartoe alle ruimte.

Wij geloven in werken met passie, en dat is dan ook iets wat je dagelijks op onze werkvloer terugziet en wat ons bindt.

Last but not least kunnen onze medewerkers rekenen op een fietsplan, werk wat ertoe doet, goede samenwerking in een goede sfeer, flexibele werktijden, onregelmatigheidstoeslagen, een eindejaarsuitkering en een reiskostenvergoeding.

Salaris conform CAO Jeugdzorg schaal 9, € 2.603,56 en maximaal € 3.888,56 bij een fulltime dienstverband.

De CAO Jeugdzorg kent naast een vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%. 

Meer informatie

acquisitie n.a.v. de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Contactpersoon

Karin de Beus, 06-50057052

Reageren voor

Donderdag 15 april 2021

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk