Vacatures bij Parlan
home
      

Leidinggevende Pleegzorg

Afdeling

Pleegzorg; regio Kennemerland/IJmond, Alkmaar en daarnaast het servicepunt en het crisisteam

Vereiste opleiding

HBO

Aantal uur

32-36 uur

Salaris

Schaal 11

Intro

Op dit moment is pleegzorg nog een grote bovenregionale afdeling. Deze wordt gesplitst om meer tijd te hebben voor de ontwikkelopgaven van de verschillende regio’s en meer tijd te kunnen besteden aan de collega’s in de verschillende teams. We splitsen de afdeling op in 2 onderdelen: regio Kop, Schagen en West-Friesland enerzijds en Kennemerland-IJmond, Alkmaar anderzijds. Naast de beide regio’s vallen ook het servicepunt en het crisisteam binnen dit onderdeel. Bij Parlan vinden we het belangrijk dat kinderen zo thuis mogelijk op kunnen groeien; liefst in hun eigen netwerk. Dat zien we ook terug in de cijfers; er groeien bij ons meer kinderen op in het netwerk dan landelijk gemiddeld. Naast deze inhoudelijke opgave, spelen er nog meerdere. Het is belangrijk dat de beide leidinggevenden goed samen kunnen werken en samen met behulp van de gedragswetenschappers een eenduidige visie opstellen en implementeren in de verschillende regio’s.

Parlan is op diverse wijzen bezig, in samenwerking met anderen, vorm te geven aan de transformatie. Bijvoorbeeld door de samenwerking met kinderopvang, scholen, wijkteams, JGGZ, volwassenzorg, maar ook door een integrale werkwijze vorm te geven. We zijn op zoek naar een leidinggevende die denkt en handelt vanuit een integrale visie in het belang van het kind en dit samen met verschillende (interne en externe) expertises. Zoals dat gaat in een transformatieproces is niet meteen alles helder en duidelijk. Alles verandert, is in beweging, we leren met elkaar en het is nooit af. We zoeken iemand die ‘over zijn schaduw kan springen’ en ‘op schuivende panelen kan lopen’ en het een uitdaging vindt om samen met anderen de jeugdhulp te verbeteren in het belang van kind en toekomst.
Een prachtige kans!

Functie omschrijving

De leidinggevende heeft een integrale verantwoordelijkheid, binnen de door de directeur gestelde kaders, voor de prestaties en is aanspreekbaar op resultaat (contractueel vastgelegde afspraken met opdrachtgevers, financieel, personele inzet en uitvoering van jeugdhulp), waarbij het uitgangspunt is om de teams zoveel mogelijk zelfstandig te laten werken vanuit kaders en met ruime bevoegdheid, verantwoordelijkheid en professionele autonomie. De leidinggevende werkt nauw samen met de gedragswetenschapper met beleidstaken. Samen zorgen zij voor een optimale dynamiek tussen inhoud en bedrijfsvoering.

De leidinggevende heeft als belangrijke taak de teams goed te betrekken en mee te nemen in de gewenste transformatie. Nabij, pro-actief en aanspreekbaar te zijn en collega’s te motiveren. Daarnaast heeft de leidinggevende als taak te ondersteunen in het vergroten van de efficiency en effectiviteit bij de uitvoering van de zich ontwikkelende jeugdhulp. De leidinggevende speelt in op de ontwikkelingen binnen het sociaal domein, de jeugdhulp en de gevolgen, mogelijkheden en kansen daarvan voor Parlan. Dit doet de leidinggevende is nauwe samenspraak met en als sparringpartner van de gedragswetenschappers van pleegzorg.

Wij vragen

Een enthousiaste, betrokken leidinggevende.

De gezochte leidinggevende moet een teamspeler zijn met kennis van het sociaal domein en de jeugdwet. Een leidinggevende, die er niet van schrikt om de hulpverlening aan te passen om zo continu de kwaliteit te verbeteren en hiermee nog beter de transformatie doelen te behalen.

Een leidinggevende die:

  • zijn/haar functie uitvoert met een grote mate van betrokkenheid en benaderbaarheid voor zowel de uitvoerende teams als de gedragswetenschappers en externe partijen.
  • eindverantwoordelijk is voor van de financiën voortkomend uit de verschillende financieringsvormen van de verschillende (denk aan: Hoofd- en onderaannemerschappen, rekentools, uitnuttingen, tijdig bijsturen, onderhandelingen en samenwerking verwijzers).
  • die samenwerking met ketenpartners/verwijzers initieert en uitvoert. Budgetbeheer vind je daar logisch bij passen en vind je een uitdaging om je daar verder in te verdiepen.
  • gedreven is en die in staat is om juist te prioriteren in het dynamische kader waarbinnen wordt gewerkt. Daarnaast ben je innovatief en veranderingsgericht.
  • een relevante HBO- opleiding heeft afgerond (een managementopleiding is een pré).

Herken jij je in bovenstaande profiel van een leidinggevende die enthousiast, betrouwbaar, ondernemend, verbindend en proactief is en die stevig in zijn/haar schoenen staat? En vind je dit een mooie kans om je leidinggevende ervaring te vergroten, solliciteer dan. We zien uit naar jouw komst!

 

Wij bieden

  • werk in een dynamische organisatie en omgeving die gericht is op ontwikkeling en professionalisering;
  • salaris conform CAO Jeugdzorg 2019-2020 schaal 11, bij een 36-urige werkweek
  • de CAO Jeugdzorg kent naast vakantietoeslag een eindejaarsuitkering van 8,3%. Inschaling is afhankelijk van ervaring.

Meer informatie

Vrijdag 12 maart 2021 vanaf 9.00 uur hebben wij gereserveerd voor de eerste ronde sollicitatiegesprekken.

Bijzonderheden

Aanstelling in principe een tijdelijk contract voor de periode van 1 jaar.

Contactpersoon

Voor vragen kan je contact opnemen met de hudige leidinggevende (marijke.roest@parlan.nl en via 06-25772802) of gedragswetenschapper Marije van der Meulen (marije.van.der.meulen@parlan.nl en via 06- 46764296).

Reageren voor

Maandag 1 maart 2021

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk