Vacatures bij Parlan
home
      

Jeugdzorgwerker C Uitwijkhuis West-Friesland (Enkhuizen).

Afdeling

Uitwijkhuis West-Friesland

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

Enkhuizen

Aantal uur

Minimaal 28 uur en maximaal 32 uur.

Salaris

Conform de CAO Jeugdzorg, schaal 8 (minimaal € 2.403,37 en maximaal € 3.568,98)

Intro

Het uitwijkhuis West-Friesland staat in Enkhuizen en is een plek waar jongeren terecht kunnen als het even, of een wat langere periode, niet gaat thuis of in een andere woonsituatie. Met als doel de crisissituatie op te heffen, om weer thuis te wonen, te werken naar een andere woonsituatie (zoals gezinshuis/ pleeggezin) of met als doel om richting zelfstandigheid te werken. Waarbij de grens tussen ambulant, deeltijd en voltijd, steeds flexibeler wordt.

De hulp kan er op verschillende manieren uitzien:
- Ambulante trajecten als voorbereiding om doelen te formuleren die de jongeren tijdens zijn verblijf in het uitwijkhuis wil behalen of ambulante nazorg trajecten.
- Het intensief begeleiden van jongeren in de leeftijd van 14 plus op een groep en werken aan de individuele doelen.

Functie omschrijving

De jeugdzorgwerker C kenmerkt zich door het verrichten van werkzaamheden vanuit een pedagogisch kader binnen een groep met kinderen/ jongeren in een (semi)residentiële setting (ook gezinshuis). De jeugdzorgwerker C fungeert als mentor van individuele cliënten. Tevens kan de jeugdzorgwerker C praktische opvoedondersteuning en advies geven aan het gezin/ systeem.

De jeugdzorgwerker C:

 • Levert een bijdrage aan het opstellen van het plan van aanpak in samenwerking met het gezin/ systeem.
 • Adviseert, in samenspraak met relevante betrokkenen, over de best passende individuele en/ of groepsmethoden.
 • Begeleidt het gezin/ systeem bij het vertalen van het plan van aanpak in concrete acties en legt deze ter vaststelling voor aan het team met relevante betrokkenen.
 • Ondersteunt het gezin/ systeem bij de uitvoering van het plan van aanpak mede uit door het bieden van complexe individuele en/ of groepsbegeleiding.
 • Borgt de orthopedagogische situatie door het observeren van de groep, het onderkennen, interveniëren en begeleiden van het groepsdynamische proces en het opvoeden, begeleiden, stimuleren en activeren van individuele jongeren.
 • Bespreek en registreert de voortgang en resultaten met het gezin/ systeem en overige betrokkenen. Bewaakt de voortgang en stelt plan van aanpak na overleg met de verantwoordelijke behandelaar bij waar nodig.
 • Fungeert als mentor voor individuele kinderen/ jongeren.
 • Biedt praktische opvoedingsondersteuning aan betrokkenen uit de leefomgeving van het kind/de jongere en coacht de kind/ de jongere om zijn eigen hulpbronnen te kunnen aanboren met het oog op vervolg hulp.
 • Signaleert knelpunten die de (mogelijke) veiligheid van het kind/ de jongere in gevaar brengen en onderneemt op basis hiervan passende actie. Reageert adequaat in crisissituaties.
 • Draagt zorg voor het nakomen van de relevante (wettelijke) termijnen en afspraken en onderneemt actie bij een naderende overschrijding.
 • Begeleidt, coacht en instrueert collega’s bij de uitvoering van de werkzaamheden op de groep, signaleert hierbij knelpunten en geeft deze door aan de leidinggevende
 • Volgt ontwikkelingen binnen het eigen vakgebied.
 • Participeert actief in verschillende overlegorganen.
 • Maakt inzichtelijk hoe het geleerde toegepast is in de praktijk.
 • Levert een bijdrage aan het verbeteren van de in gebruik zijnde methodieken.

Wij vragen

Een enthousiaste en vakkundige professional die:

 • Ruime ervaring heeft met de doelgroep 14+.
 • Flexibel inzetbaar is en bereid is tot het werken in onregelmatige diensten.
 • Zelfstandig kan werken.
 • SKJ geregistreerd is.
 • Het een uitdaging vindt om bij te dragen aan een afdeling en team in ontwikkeling.
 • In staat is tot zelfreflectie en gevoel heeft voor rust, ruimte en structuur.
 • Een relevant diploma op Hbo-niveau heeft.
 • Ervaring heeft in het vakgebied.
 • Trainingsvaardigheden heeft.
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden bezit, zowel mondeling als schriftelijk.

Wij bieden

 • Werk in een dynamische organisatie die voortdurend gericht is op ontwikkeling en verdere professionalisering.
 • Deskundigheidsbevordering.
 • Salaris conform de CAO Jeugdzorg 2020, schaal 8 (minimaal € 2.403,37 en maximaal € 3.568,98)

Meer informatie

 • Sebastiaan Kool (Leidinggevende) tot 1 februari 2020 Sebastiaan.Kool@parlan.nl, M. 06-15395942 of
 • Margo.landzaat@parlan.nl (Leidinggevende) vanaf 1 februari 2020, M. 06-25772806

 

Bijzonderheden

Start zo spoedig mogelijk, in overleg.

Contactpersoon

Sebastiaan Kool en/of Margo Landzaat

Reageren voor

Vrijdag 7 februari 2020

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk