home
      

Vacature Jeugdzorgwerker B, Ambulante Gezinsbegeleiding / Daghulp (6 - 12 jaar)

Afdeling

regio Alkmaar

Vereiste opleiding

HBO

Plaats

Alkmaar

Aantal uur

24-36 uur p.w.

Salaris

Conform CAO Jeugdzorg Schaal 9

Intro

De afdeling Daghulp biedt specialistische hulp aan een kind van 2,5 tot 12 jaar met (dreigende) ontwikkelingsachterstand en/of gedragsproblematiek in de regio Alkmaar. Het betreft kinderen die vanwege hun gedrag tijdelijk niet (volledig) deel kunnen nemen aan de kinderopvang (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) of (speciaal) onderwijs PO en VO. Wij zetten interventies en handelingsgerichte diagnostiek in, werken met acties op werkdoelen en trainen kinderen individueel en/of in de groep. Wij richten onze interventies op kinderen en hun systeem (ouders/opvoeders en andere professionals waaronder leerkrachten). We werken samen met leerkrachten, begeleiders van KDO’s, paramedici en andere partners uit het sociale domein. Ook biedt Daghulp een consultfunctie: wij delen onze expertise met ouders, gemeente en professionals uit het sociale domein.

Als je in deze functie komt te werken wordt je lid van het team Daghulp Alkmaar/Buch of team Daghulp Heerhugowaard. Beide teams behoren tot de afdeling Daghulp Alkmaar.

Functie omschrijving

We zijn op zoek naar ambulante gezinsbegeleiders om onze twee groeiende teams in de regio Alkmaar verder te versterken. Ouderbegeleiding is maatwerk en gericht op het gezinsfunctioneren. Je pleegt zelf interventies in het gezin/systeem met als doel het gezin/systeem als geheel te versterken. In samenwerking met het gezin/systeem stel je het plan van aanpak op.

 • De Jeugdzorgwerker B biedt ambulante gezinsbegeleiding, waaronder ouderbegeleiding, aan de gezinnen waarvan het kind gebruik maakt van Daghulp. De begeleiding is maatwerk, sluit aan bij de vastgestelde doelen en richt zich op het gezinsfunctioneren
 • De Jeugdzorgwerker B is het vertrouwde gezicht voor het gezin gedurende het gehele traject en zorgt voor uitvoering, afstemming en coördinatie van de zorg in nauwe samenwerking met de Jeugdzorgwerkers C die vanuit de groep verbonden zijn aan het kind
 • De Jeugdzorgwerker B kenmerkt zich door het verrichten van werkzaamheden vanuit een orthopedagogisch kader in een systeemgerichte context. De werkzaamheden worden verricht in de thuissituatie bij de cliënt en diens netwerk
 • De Jeugdzorgwerker B pleegt zelf interventies in het gezin/systeem met als doel het gezin/systeem als geheel te versterken. Het, in samenwerking met het gezin/systeem en groep, opstellen en realiseren van het plan van aanpak en het hiertoe plegen van interventies in het gezin, zodanig dat het gezin/systeem in de basis versterkt is.
 

Wij vragen

Wij zoeken medewerkers met ambitie, hart voor de zaak en een sterk verantwoordelijkheidsgevoel.
Een enthousiaste en vakkundige professional die:

 • Voorkeur voor een contractgrootte van 24 - 36 uur (in overleg)
 • Werken op een woensdag is een pré
 • Een transparante open attitude heeft, gericht op in- en externe samenwerking
 • Kennis heeft van en inzicht in de hulpverleningsmethodieken
 • Ervaring heeft in het ambulante werk met contextuele gezinsbegeleiding en systeemgericht werken
 • Methodisch en gestructureerd kan werken
 • In staat is de veiligheid in een gezinssituatie in te kunnen schatten en met het gezin hieromtrent afspraken kan maken
 • Ervaring heeft in het ambulante werk met contextuele gezinsbegeleiding en systeemgericht werken
 • uitstekende communicatieve vaardigheden bezit, zowel mondeling als schriftelijk
 • In het bezit van een rijbewijs en een auto
 • Voor deze functie willen we minstens een afgeronde HBO-opleiding MWD/SPH/Pedagogiek met bij voorkeur relevante opleidingen als IAG, SOS, FNB en Triple P
 • Geregistreerd als Jeugdzorgwerker bij het SKJ of voldoet aan alle eisen om zich als jeugdzorgwerker te kunnen registreren.

Het kunnen overleggen van een actuele Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor de aanstelling.

Wij bieden

Bij Parlan geloven we in eigen verantwoordelijkheid voor je ontwikkeling. Wij bieden je daartoe alle ruimte. Je krijgt een persoonlijk opleidingsbudget en ruimte voor initiatieven. De opleidingsmogelijkheden worden door onze medewerkers zeer hoog gewaardeerd.

We bieden je werkbegeleiding en deskundigheidsbevordering maakt expliciet deel uit van de koers van Daghulp.

Wij geloven in werken met passie, en dat is dan ook iets wat je dagelijks op onze werkvloer terugziet en wat ons bindt.

Last but not least kunnen onze medewerkers rekenen op een fietsplan, werk wat ertoe doet, goede samenwerking in een goede sfeer, flexibele werktijden, onregelmatigheidstoeslagen, een eindejaarsuitkering, een kerstpakket en een reiskostenvergoeding.

• Deze functie is ingeschaald in schaal 9 CAO Jeugdzorg (minimaal € 2.503,43 € en max 3.739,00)

Bijzonderheden

Vanuit onze visie op het versterken van het systeem, heeft het onze voorkeur als collega’s zowel gezinnen als ook kinderen (individueel) begeleiden (wel of niet uit hetzelfde gezin). Als je kinderen begeleid (functie jeugdzorgwerker C), dan biedt je zowel specialistische hulp aan kinderen in de groep/klas of individueel als ook ouderbegeleiding.

Het betreft in eerste instantie een jaarcontract. Afhankelijk van de ontwikkelingen binnen Daghulp regio Alkmaar kan dit voor onbepaalde tijd worden.

Start bij voorkeur per september

Contactpersoon

Angela Jansen, contactpersoon Daghulp 06 51 27 86 97

Reageren voor

Vrijdag 1 november 2019

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk