Cliëntenraad
home
      

De cliëntenraad van Parlan

Ouders en jongeren denken in de cliëntenraad mee over de manier waarop de hulp bij Parlan geregeld en georganiseerd is. Daarvoor komen zij een aantal keer per jaar bij elkaar. Regelmatig sluit een manager of bestuurslid daarbij aan.

De cliëntenraad kan onderwerpen op de agenda zetten die van belang zijn voor cliënten zoals de kwaliteit van zorg, de hulpverlening die geboden wordt, veiligheid of privacy.
Omgekeerd bespreekt Parlan belangrijke beleidsmatige of organisatorische ontwikkelingen met de cliëntenraad. De cliëntenraad heeft het recht Parlan hierover advies te geven.

Parlan vindt dit advies belangrijk. Want wie kan ons nu beter adviseren dan cliënten zelf? Ouders kennen hun kind en hun gezin het beste en weten vaak ook het beste welke hulp nodig is of het beste werkt. Zo heeft de cliëntenraad invloed op de kwaliteit en effectiviteit van de zorg van Parlan.

Meedenken

Bent u een ouder, verzorger of ben je jongere van 16 jaar of ouder en wilt u/je meedenken of meer informatie over de cliëntenraad? Vul dan onderstaand formulier in.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk