Uw mening doet ertoe
home
      

Uw mening doet ertoe

Door samen te werken vergroten we de kans op succes. Daarom luisteren we naar de wensen van onze (pleeg)kinderen, (pleeg)jongeren en hun ouders en familie om de zorg zo goed mogelijk af te stemmen.
Ook meningen en ideeën van onze samenwerkingspartners over onze dienstverlening zijn belangrijk.
Gewoon, omdat we steeds proberen te verbeteren.

In gesprek gaan met cliënten doen wij op verschillende manieren: in het contact tussen cliënt en hulpverlener, in een oudercommissie of themabijeenkomst van een afdeling, in de cliëntenraad en de Centrale jongerenraad van Parlan.

De Pleegouderraad (POR) komt op voor de belangen van pleegouders en (pleeg)kinderen bij Parlan.
 

Uw vraag of verbetertip helpt ons

Uw vraag of verbetertip kunt u makkelijk aan ons doorgeven. Wij nemen zo spoedig mogelijk (binnen 5 werkdagen) contact met u op.

Hoe u een klacht kunt indienen staat in de flyer "Parlan neemt klachten en tips serieus.".

We reageren binnen 5 werkdagen op reacties via www.parlan.nl, onze facebookpagina of twitter

 

AKJ – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon die ondersteuning biedt bij vragen en klachten. Daarvoor kunnen zij kosteloos terecht bij het AKJ. Het AKJ is een zelfstandige stichting. De vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp of van een pleegzorgorganisatie.

Het AKJ is te bereiken via 088 555 10 00 of info@akj.nl
Je kunt ook chatten met een vertrouwenspersoon via www.akj.nl op maandag t/m donderdag van 16.00 - 20.00 uur en op vrijdag van 15.00 - 17.00 uur.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk