Strategische koers
home
      

Download interactieve pdf koersdocument

U kunt ook de papieren versie aanvragen.

Parlan in vogelvlucht, Jaarbeeld 2018

Strategische koers Parlan Jeugdhulp

Met veel energie en plezier heeft een grote groep mensen, binnen  en buiten Parlan, ideeën geleverd voor de koers van Parlan. Binnen Parlan hebben 120 medewerkers, de Cliëntenraad, Pleegouderraad,  Ondernemingsraad, directie en Raad van Toezicht samen met de Raad van Bestuur constructieve, dynamische bijeenkomsten gehouden. Daarnaast hebben we 14 interviews gehouden met externe partners. Ook aan hen hebben we gevraagd hoe zij de toekomst van Parlan  zien en wat zij van ons vinden. Met een schat aan reflecties en ideeën hebben we de resultaten hiervan in dit koersdocument beschreven.  Een samenvatting hiervan is in een publiekspublicatie verschenen.

De periode 2014 tot 2016 stond sterk in het teken van de transitie en transformatie. Er waren flinke overgangsperikelen, extra administratieve lasten en de druk op de liquiditeit liep soms hoog op. Dat heeft veel inzet, energie en middelen gekost wat soms ten koste ging van inhoudelijke ontwikkelingen. Al zijn we deze fase nog niet voorbij, het tij is aan het keren.

Gemeenten zien ons steeds meer als strategisch partner, hebben oog en erkenning voor onze expertise en de bekendheid en een productieve balans tussen de lokale teams en Parlan is sterk gegroeid. Onze samenwerkingspartners zien ons als een robuuste en betrouwbare partner voor jeugd met specialistische kennis over opgroeien, opvoeden en de gezonde (psychische) ontwikkeling van kinderen. We richten ons werk praktisch in en kunnen snel schakelen van denken naar doen.

We zijn trots op wat we de afgelopen jaren hebben bereikt. Trots op de kinderen en gezinnen die met vallen en opstaan aan hún toekomst werken. Trots op de medewerkers die ondanks de vele veranderingen, met grote betrokkenheid en inzet voor deze kinderen blijven gaan.


Dit koersdocument geeft richting aan de weg die we de komende jaren opgaan. Het geeft nieuwe zijpaden en wegverbredingen aan en is vooral bedoeld als kader en inspiratie om binnen en buiten Parlan samen met kinderen en hun gezinnen op te trekken en te blijven  vernieuwen.

De mensen van Parlan
 

Download interactieve pdf koersdocument
U kunt ook de papieren versie aanvragen.
Hoofdstukken

  • Voorwoord
  • Wat zien we in de samenleving
  • Maatschappelijke opgaven voor Parlan (een eigen thuis voor ieder kind, gezonde ontwikkeling van het jonge kind, perspectief door participatie, ernstige bedreiging van de ontwikkeling)
  • Ons speelveld (kinderen en gezinnen, gemeenten, andere financiers, maatschappelijke partners)
  • Missie, visie en kernwaarden

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk