Rechten en plichten
home
      

Rechten en plichten

De hulp van Parlan valt onder de Wet op de Jeugdzorg en wordt door de overheid betaald. Deze wet stelt eisen aan onze hulp en over hoe wij met cliënten omgaan. Er zijn regels over de kwaliteit van de zorg maar ook over wat we met betrekking tot de zorg en cliënten opschrijven, hoe we dit opbergen en wat cliënten en andere mensen die informatie mogen (in)zien.
 

Meldregeling misstanden

Parlan wil graag haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en heeft een regeling vastgesteld die melders die een misstand te goeder trouw melden, bescherming biedt. Met het vaststellen van de Meldregeling voldoet Parlan aan de Governancecode Zorg. U kunt de Meldregeling hier downloaden.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk