Over onze kwaliteit
home
      

Kwaliteitsbeleid

Vanaf 1 maart 2020 ontvangen wij het ISO certificaat voor heel Parlan.

Voor het vastleggen en borgen van kwaliteit gebruikt Parlan een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de normen van de Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector (HKZ). Parlan heeft sinds december 2007 het HKZ-certificaat.
 

Parlan deelt het begrip kwaliteit in:

1) Kwaliteit is mensenwerk; respectvol en zorgvuldig omgaan met cliënten en medewerkers is voor Parlan dan ook van groot belang.

2) Kwaliteit is ook professionaliteit; de juiste inzet bij de hulpvraag, en betrokkenheid van de cliënt, de eigen verantwoordelijkheid, informatieverstrekking en de tevredenheid van cliënt en medewerkers.

3) Kwaliteit gaat ook over maatschappelijke verantwoordelijkheid; onze reactie op signalen uit de samenleving, verantwoording van de overheidssubsidie.

Neem voor meer informatie over het kwaliteitsbeleid van Parlan contact op met onze medewerker Kwaliteitsbeleid, Yolande Harff, 088 124 00 00 of per e-mail kwaliteit@parlan.nl

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk