Jaarbeeld Parlan 2020
home
      

Parlan in vogelvlucht: Jaarbeeld 2020

Alle kinderen moeten zich veilig en gezond kunnen ontwikkelen. Juist kinderen die het moeilijk hebben verdienen het om gezien te worden. We willen er vroegtijdig voor hen en hun gezinnen zijn, en ze pas loslaten als dat kan. Daar ligt namelijk onze expertise: jeugdhulp en behandeling bieden aan kinderen en jongeren met complexe, meervoudige problematiek of in complexe situaties.
 
Mooi werk, dat we niet alleen doen. Samen met lokale teams, gemeenten en ketenpartners hebben wij ons
ook in 2020 ingezet om de meest kwetsbare kinderen in onze samenleving te helpen. Ondanks de Corona-uitdagingen die we tegenkwamen, herinneren wij ons 2020 vooral als een jaar van verandering en vernieuwing. Als een jaar waarin we onze richting hebben bepaald en belangrijke stappen hebben gezet. Passend bij de transformatie die door de gemeenten is ingezet.
 
 

Verbetering zorg

Naast de verdere verbetering van onze bedrijfsvoering zetten we volop in op (blijvende) inhoudelijke ontwikkeling van onze zorg. Drie zorglijnen vormen daarvoor de basis: Gezinsgericht integraal ambulant, Wonen en Ambulante specialistische behandelcentra. Dit jaarbeeld is ook volgens deze lijnen opgebouwd.
 
Met dit jaarbeeld laten we u kennismaken met onze organisatie, de resultaten die we bereiken en de afwegingen die we maken.
 
Mariette Vos-Lambooy, bestuurder
 
 
Klik hier voor het Jaarbeeld 2020.
 
Klik hier voor de Jaarrekening 2020. 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk