Over onze organisatie
home
      

Onze organisatiestructuur

Raad van Toezicht

Mevr. Diny de Bresser - Voorzitter RvT en voorzitter Remuneratiecommissie
Mevr. Helma Gram - Lid RvT en voorzitter Auditcommissie
Mevr. Wencke de Wildt - Lid RvT en voorzitter commissie Kwaliteit en Veiligheid
Dhr. Jan Smit - lid RvT, lid Auditcommissie en lid commissie Kwaliteit en Veiligheid
Dhr. Tom Horn - lid RvT en lid Remuneratiecommissie

Wilt u in contact komen met de Raad van Toezicht, stuur dan een email.

 

Bestuurder

Mevr. M.H. (Mariëtte) Vos-Lambooy

Heeft u vragen voor onze bestuurder, vul dan het contactformulier in.


Download hier het organogram voor een overzicht van aansturing en uitvoering van de organisatie.

 

Jaarverslag RvT

Het Jaarverslag 2020 van de RvT vindt u hier.

 

Governancecode Zorg

Om op een goede manier invulling te geven aan bestuur en toezicht hanteert Parlan de Governancecode Zorg.
Aandachtspunten en aanbevelingen uit deze code worden betrokken in de jaarlijkse evaluatie van de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur. De aandachtspunten en aanbevelingen zijn verwerkt in de statuten en de verschillende protocollen en reglementen die door de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur gehanteerd worden.
Twee van deze regelingen zijn openbaar en kunt u hier vinden:

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk