Bereikbaarheid
home
      

Bereikbaarheid in regio Alkmaar

Regiokantoor Regio Alkmaar
Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar
088 124 00 00
Route naar Regiokantoor regio Alkmaar
 

Voor meer informatie over jeugdhulp bij Parlan
Toegang Parlan

T. (088) 124 00 02
E-mail toegang@parlan.nl

 

Crisisdienst Jeugd NHnoord (bovenregionaal)
Sebastiaan Kool
M. 06 15 39 59 42
Sebastiaan.Kool@parlan.nl
 

Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                  
Tel. 06 51 99 41 39
Bianca.dekker@parlan.nl
 

Ambulante Integrale jeugdhulp
- Alkmaar
  Sebastiaan Kool
  M. 06 15 39 59 42
  Sebastiaan.Kool@parlan.nl

- BUCH, IJmond en Zuid-Kennemerland
  Karin de Beus
  Tel. (088) 124 02 91
  karin.de.beus@parlan.nl

 

Daghulp
Onderwijsgroepen Nexus en
Toverhazelaar

Jasper van Someren
M. (06) 50 00 79 71
jasper.van.someren@parlan.nl

Ambulante hulp en daghulp oudere jeugd
Jeughulp en Arbeidstoeleiding
Voor-Werk
De Vork 20
1704 BX Heerhugowaard

 

Verblijf en Behandeling
Uitwijkhuis Alkmaar en Heerhugowaard
Willem Vernooijs
06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Verblijf en Behandeling
Pleegzorg 
Marijke Roest
0625772802
Marijke.Roest@parlan.nl
 

Verblijf en Behandeling
Gezinshuizen

Willem Vernooijs
06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Paul Kok
M. 06 29 06 99 01
paul.kok@parlan.nl
 

Directeur pleegzorg en gezinshuizen
Elsbeth Koek
06 15 31 60 98
elsbeth.koek@parlan.nl
 

Directeur Specialistisch Behandelcentrum De Vork
Vrank Post
06 29 03 56 10
Vrank.post@parlan.nl


Directeur regio Alkmaar
Vita Cosse
Tel. (088) 124 16 29
vita.cosse@parlan.nl

 

Bestuurssecretariaat
T.088-124 00 00
bestuurssecretariaat@parlan.nl

 

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk