Bereikbaarheid
home
      

Bereikbaarheid in regio Alkmaar

Regiokantoor Regio Alkmaar
Van der Lijnstraat 9
1817 EH  Alkmaar
088 124 00 00
Route naar Regiokantoor regio Alkmaar
 

Voor meer informatie over jeugdhulp bij Parlan
Toegang Parlan

T. (088) 124 00 02
E-mail toegang@parlan.nl

Leidinggevenden en directeuren

 

Ambulante Crisishulp                   
Bianca Dekker                                 
Tel. 06-51994139
Bianca.dekker@parlan.nl

 

Ambulante Integrale jeugdhulp
- Alkmaar
  Vacant
  Vervangers: Monique Koorn of
  Karin de Beus
- BUCH
  Monique Koorn
  Tel. (088) 124 14 84
  monique.koorn@parlan.nl
- Heerhugowaard
  Karin de Beus
  Tel. (088) 124 02 91
  karin.de.beus@parlan.nl

 

Diagnostisch Onderzoek
Marijke Roest
Tel. +31881240148
marijke.roest@parlan.nl

 

Daghulp
Onderwijsgroepen Nexus en
Toverhazelaar

Sperwerstraat 2
1826 KL  ALKMAAR
088 124 19 64
Judith Wit

06 27 24 99 86
judith.wit@parlan.nl

 

Daghulp
Jeughulp en Arbeidstoeleiding

Voor-Werk
De Vork 20
1704 BX Heerhugowaard

Paul Kok
06 29 06 99 01
paul.kok@parlan.nl

 

 

 

Verblijf en Behandeling

Uitwijkhuis Alkmaar en Heerhugowaard
Willem Vernooijs
06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl
 

Verblijf en Behandeling
Pleegzorg 
Paul Marcek
06 25 73 66 40
paul.marcek@parlan.nl

Verblijf en Behandeling
Gezinshuizen

Willem Vernooijs
06 15 94 74 28
willem.vernooijs@parlan.nl

 

Alleenstaande minderjarige vreemdelingen
Erik Heijmans
06 21 39 44 75
erik.heijmans@parlan.nl

Directeur pleegzorg en gezinshuizen
Elsbeth Koek
06 15 31 60 98
elsbeth.koek@parlan.nl

Directeur Specialistisch Behandelcentrum De Vork
Vrank Post
06 29 03 56 10
Vrank.post@parlan.nl


Directeur regio Alkmaar
Vita Cosse
Tel. (088) 124 16 29
vita.cosse@parlan.nl
Zwangerschapsvervanging:
Elsbeth.koek@parlan.nl
 

Bestuurssecretariaat
T. (088) 124 06 42
bestuurssecretariaat@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk