Gezinshuis - Parlan
home
      

Verblijf & Behandeling Gezinshuizen

Als een kind (tijdelijk) niet thuis kan wonen en ook wonen in een pleeggezin niet mogelijk is, biedt een gezinshuis een veilige woonplek.

Gezinshuisouders stellen hun huis en gezinsleven open. Een van de huidige gezinshuisouders is een ervaren professional in dienst van Parlan. De partner hoeft dat niet te zijn.
 

Voor wie

Gezinshuizen zijn bedoeld voor kinderen die over het algemeen meerdere en ingewikkelde problemen hebben. De ouders zijn (tijdelijk) niet in staat om zelf de opvoeding te verzorgen. Daarnaast zorgen de problemen van de kinderen ervoor dat zij ook niet in een pleeggezin terecht kunnen.
 

Het resultaat

Het kind heeft minder gedragsproblemen en ontwikkelt zijn talenten. Het vertrouwen in de hulp is gegroeid, hij kan beter met vervelende gebeurtenissen uit het verleden omgaan en zich beter hechten aan de mensen om hem heen. Dit alles leidt ertoe dat het kind terug naar huis gaat, in een pleeggezin gaat wonen of (begeleid) zelfstandig gaat wonen.

 

De aanpak

Als een kind naar een gezinshuis gaat, doen we er samen met de ouders alles aan om ervoor te zorgen dat hij weer thuis kan gaan wonen. Dat besluit nemen we binnen zes maanden. Als teruggaan mogelijk is, dan begeleiden wij dat. Zo niet, dan biedt het gezinshuis een veilige opvoedsituatie tot aan het moment dat hij in een pleeggezin of zelfstandig kan gaan wonen.

In de eerste drie maanden zorgen we ervoor dat de problemen niet verder toenemen, laten we het kind rustig wennen en kijken we hoe hij zich gedraagt en voelt. Vervolgens stellen we samen met het kind, de ouders en overige betrokkenen vast hoe we het kind en de ouders het beste kunnen begeleiden.
 

Waar en door wie

De ervaring leert dat een goede klik tussen de gezinshuisouders en het kind erg belangrijk is. De vraag is: welke gezinshuisouders passen bij welk kind? Sommige zijn heel goed in het begeleiden van erg drukke kinderen, terwijl andere juist weer beter uit de voeten kunnen met kinderen die wat in zichzelf gekeerd zijn. Bij ieder kind gaan we op zoek naar de beste match.
De gezinshuisouders krijgen ondersteuning van een gezinshuisbegeleider en een gedragswetenschapper.
 

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.
 

Meer informatie

Download de flyer ​Als uw kind niet meer thuis kan wonen.

Download het overzicht van de gezinshuizen van Parlan.
 

Bel Willem Vernooijs voor meer informatie over gezinshuizen.

M. 06 15 94 74 28, willem.vernooijs@parlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk