Vragen over AMV's
home
      

Vragen en antwoorden over het project Alleenstaande minderjarige Vreemdelingen (AMV's)

Sinds begin 2016 vangt Parlan Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen op. Sinds die start krijgen we allerlei vragen. De antwoorden op veelgestelde vragen staan hieronder.

Wil je iets anders weten? Stel je vraag. Wij geven zo snel mogelijk (3 werkdagen) antwoord.

Als u klikt op de vraag, ziet u het antwoord verschijnen.

 

Hoe word ik vrijwilliger?

Net als alle kinderen willen gevluchte kinderen in de samenleving meedoen. Dat lukt niet altijd op eigen kracht. Daar helpt Parlan hen bij. Begeleider Jermy: “Samen met andere organisaties zorgen we dat de jongeren Nederlands leren, naar school of werk gaan, vrije tijdsbesteding vinden en dat zij mensen leren kennen bij wie ze terecht kunnen. Dat is soms lastig, maar altijd enorm fijn als het lukt.”

Joey: “We hebben veel aan buren of vrijwilligers die de jongeren helpen. Je kunt met beperkte inzet veel bereiken.”
Woongroep in Blokker zoekt vrijwilligers die
Helpen met organiseren van (sport)activiteiten.
Met de jongeren op pad gaan (sport/fietsen/boodschap etc)
Helpen bij Nederlands leren
Samen op zoek gaan naar stageplek of werk
 
Woon je in (de buurt van) Alkmaar, Blokker, Bovenkarspel, De Goorn, Den Helder, Enkhuizen. Heiloo, Hoorn, Langedijk, Schagen of Wieringerwerf meld je aan via amv@parlan.nl

 

Wie vangt de vluchtelingenkinderen jonger dan 15 jaar op?

De jonge kinderen gaan wonen bij een pleeggezin of in een gezinshuis.

Wat is het verschil tussen onze vluchtelingenkinderen en gevluchte kinderen in een asielzoekerscentrum?

Onze vluchtelingenkinderen hebben een verblijfsstatus. Dat wil zeggen dat zij erkend zijn als vluchteling en tenminste 5 jaar in Nederland kunnen verblijven. Van kinderen die in een centrum verblijven is nog niet uitgemaakt of zij hier mogen blijven.

Wie zijn die gevluchte jongens en meisjes?

De jongens en meisjes zijn na een lange en moeilijke vlucht uit Syrië, Eritrea, Afghanistan of Irak zonder hun ouders in ons land gekomen. Alles hebben zij in het land van herkomst achtergelaten. Het zijn voor het grootste deel jongens (85%).

Kinderen onder de 15 jaar worden opgevangen in pleeggezinnen van Stichting Nidos.

Parlan gaat jongeren tussen 15 en 18 jaar oud opvangen.

Alle minderjarige asielzoekers die zonder ouders (of andere meerderjarige familie) Nederland binnenkomen krijgen een voogd van Nidos toegewezen. Nidos bepaalt welke opvangvorm het beste past bij een jongere.

Waar gaan we deze jongeren opvangen?

De jongere en/of minder zelfredzame vluchtelingenkinderen wonen met z’n achten in een kleinschalige woongroep (KWG). Op een KWG is 24 uur per dag begeleiding, dus ook ‘s nachts.
De oudere en zelfstandigere jongeren wonen met z’n vieren in een kleinschalige wooneenheid (KWE): een gewoon huis in een gewone buurt. Hier is elke dag 4 uur begeleiding. Daarnaast is begeleiding zonodig ’s nachts oproepbaar.

De huizen staan verspreid over ons hele werkgebied Noord-Holland noord; dat is Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, inclusief Texel. Er zijn op dit moment KWG's in Blokker en Heiloo. In Hoorn, Koggenland en Langedijk zijn een aantal KWE's.

Wie begeleidt de jongeren?

Pedagogisch medewerkers van Parlan begeleiden de jongeren. Zij zijn speciaal opgeleid om de AMV’s op te vangen.

We werken daarbij samen met Nidos, het COA, de GGD, scholen, buurtorganisaties, sportverenigingen, culturele organisaties, woningbouwverenigingen, gemeenten, etc. Daarnaast betrekken wij ook vrijwilligers bij de begeleiding. Hun laagdrempelige inzet helpt enorm bij het inpassen in de maatschappij.

Wat is het doel van de opvang?

Vanaf het moment dat de jongeren bij ons wonen gaan we samen op zoek naar school of werk en vrije tijdsbesteding (sport en cultuur). Zij gaan zo snel mogelijk de Nederlandse taal leren. Ook is het ontzettend belangrijk dat de jongeren een sociaal netwerk krijgen. Zo gewoon mogelijk opgroeien en meedoen in onze samenleving, daar gaat het ons om. Vandaar dat we samen met de jongeren op zoek gaan naar school, werk en vrijetjdsbesteding zo dicht mogelijk in de buurt.
Hoe we helpen verschilt per situatie. Het belang van de jongeren staat altijd centraal.

Welke talen spreken de jongeren?

Soms Engels of Frans, meestal een andere taal.

We hebben de ervaring, dat de jongeren heel graag snel Nederlands willen leren. Daar besteden we ook veel aandacht aan.
En uiteraard zal het in het begin praten met handen en voeten zijn.

Gaat dat wel goed met 15-jarigen die zelfstandig wonen met beperkte begeleiding?

Alle gevluchte jongeren zijn beoordeeld op hun zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Natuurlijk kan er wel eens wat misgaan. Uiteraard houden onze begeleiders dat goed in de gaten. Maar we hopen dat ook buurtbewoners een oogje in het zeil houden en contact met ons opnemen als dat nodig is. Alle verbetertips zijn welkom.

Hoe lang blijven de AMV´s onder begeleiding van Parlan?

De jongeren blijven tot zij 18 jaar zijn onder begeleiding van Parlan. Daarna stromen zij door naar een woning in de gemeente waar zij geïntegreerd zijn.

Wie betaalt de opvang en begeleiding?

Nidos betaalt de opvang en begeleiding. Nidos voert als  onafhankelijke (gezins-)voogdij instelling, op grond van de wet, de voogdijtaak uit voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk