Over het AMV-project
home
      

Samen werken aan hun toekomst

Parlan biedt vanaf het voorjaar van 2016 op diverse plekken in Noord-Holland noord alleenstaande minderjarige vreemdelingen met verblijfsstatus een plek om (zelfstandig) te wonen.

Wonen

Het zijn jongeren van 15 tot 18 jaar oud die zelfstandig, maar met begeleiding kunnen wonen. We hebben kleine wooneenheden voor 4 jongeren, die zelfredzaam genoeg zijn om onder begeleiding zelfstandig te wonen. Daarnaast hebben we woongroepen voor 8 jongeren die wat jonger zijn en 24 uur per dag en 7 dagen per week begeleiding krijgen (dus ook ’s nachts).

De woningen staan verspreid over Noord-Holland Noord.
 

Aansluiten en mee doen

Net als alle kinderen willen ook gevluchte kinderen aansluiten en mee doen. Dat lukt niet altijd op eigen kracht. Daar helpt Parlan hen bij. Samen met andere organisaties zorgen we dat de kinderen de Nederlandse taal leren, naar school of werk gaan, vrije tijdsbesteding vinden (sport, cultuur) en dat zij mensen leren kennen bij wie ze terecht kunnen. 

Een veilige woonplek, aansluiten en meedoen en dit alles met een veilige opvang en onder goede begeleiding maakt dat deze kinderen zich zo optimaal mogelijk ontwikkelen.
 

Brede samenwerking

In de opvang en begeleiding van alleenstaande minderjarige vreemdelingen werkt Parlan samen met landelijke en lokale organisaties in Noord-Holland.
Er is nauw overleg met gemeenten, het COA, stichting Nidos, GGD, scholen, woningcorporaties, vrijwilligers- en welzijnsorganisaties, sportverenigingen, jeugd-ggz en collega-instellingen.
Samen zorgen we dat deze kwetsbare jongeren kunnen mee doen in onze maatschappij.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk