Verblijf en Behandeling
home
      

Verblijf en Behandeling

 
Parlan wil dat kinderen thuis kunnen wonen. Mocht dit toch niet kunnen, dan willen we kinderen in één keer in een nieuw thuis plaatsen. Dat kan een pleeggezin of gezinshuis zijn. Maar als dat niet passend is, dan in een woonvorm met maar enkele andere kinderen. Hier mogen ze opgroeien, hoe complex hun gedrag ook is. Zodat er verbinding ontstaat met hun woonomgeving. We willen hiermee doorbreken dat kinderen voortdurend van behandelgroep naar behandelgroep overgeplaatst worden.  Dit betekent iets voor de gehele jeugd-hulpverlening, volwassenzorg, onderwijs, justitie, de maatschappij... 
 
Verblijf en Behandeling kan ook worden ingezet naast andere hulpvormen van Parlan of andere organisaties.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk