Verblijf en Behandeling
home
      

Verblijf en Behandeling

 
Als een kind/jongere (tijdelijk) niet thuis kan wonen, doordat de problemen te ingewikkeld zijn, biedt Parlan verschillende vormen van wonen. Altijd wordt eerst gekeken of het wonen in een pleeggezin mogelijk is. Kan dat niet dan heeft Parlan verschillende soorten huizen waarin  (een deel van de) opvoedingstaken van ouders worden waargenomen. Samen met het kind/de jongere en ouders wordt gewerkt aan het vergroten van de eigen kracht van het kind/de jongere en de ouders.
 
Verblijf en Behandeling kan ook worden ingezet naast andere hulpvormen van Parlan of andere organisaties.

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk