Daghulp
home
      

Daghulp Jeugd & Opvoedhulp

Daghulp Jeugd & Opvoedhulp zorgt op en vanuit één van onze Centra voor Daghulp voor een speel- en leeromgeving met een positief en veilig pedagogisch klimaat. De hulp is gericht op het vergroten van de eigen kracht van kinderen, ouders/verzorgers en van de pedagogische omgeving (kinderopvang of school).

Voor wie

Daghulp Jeugd & Opvoedhulp is bedoeld voor kinderen die door gedragsproblemen of problemen in hun ontwikkeling tijdelijk niet (helemaal) mee kunnen doen in de kinderopvang of op school. Het wordt meestal ingezet naast een vorm van ambulante jeugdhulp en kan onderdeel uitmaken van een Onderwijs Zorgarrangement.

Het resultaat

Het kind gaat weer naar een gewone school of het speciaal onderwijs. Zijn ontwikkelings- en/of gedragsproblemen zijn afgenomen. Ouders en andere personen in de omgeving van het kind zijn weer in staat om hem op te voeden of te begeleiden.

De aanpak

We zetten Daghulp Jeugd & Opvoedhulp op maat in. Per kind stellen we samen met ouders en kinderopvang/onderwijs een plan op. De begeleiding bestaat onder andere uit:

  • Diagnostiek en observatie
  • Begeleiding bij de dagelijkse routine en opvoeding
  • Behandeling van de ontwikkelings- en/of gedragsproblemen
  • Coaching on the job
  • Gesprekken met het kind en de gezinsleden

Daghulp Jeugd & Opvoedhulp kenmerkt zich door de outreachende manier van werken. We blijven niet aan de zijlijn staan, maar stappen op de situatie af.

Waar en door wie

Daghulp Jeugd & Opvoedhulp is verbonden aan één van onze Centra voor Daghulp in Alkmaar (Toverhazelaar), Den Helder, Grootebroek (De Kleine hoeve) en Hoorn (Tamarinde). Daarnaast komen we in de woon-, kinderopvang- en onderwijssituatie. De medewerker Daghulp Jeugd & Opvoedhulp krijgt ondersteuning van een gedragswetenschapper.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.

> Daghulp is de term die wij tegenwoordig gebruiken voor hulp die we voorheen boden als o.a. Medisch kleuterdagverblijf, kortweg MKD. of Dagbehandeling. <

Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk