Daghulp jeugdhulp en arbeidstoeleiding
home
      

Daghulp Jeugdhulp & Arbeidstoeleiding

Jeugdhulp & Arbeidstoeleiding vergroot de kracht van een jongere (ouder dan 16 jaar) en helpt hem om een baan of dagbesteding te vinden en te behouden. Het is een intensief traject van coaching, training en werkervaring opdoen.

Voor wie

Jeugdhulp & Arbeidstoeleiding is bedoeld voor jongeren die het niet lukt om onderwijs te volgen, stage te lopen of een baan te vinden. Ze hebben moeite met het nakomen van afspraken. Ook het uitvoeren van een opdracht van een onderwijzer, collega of baas is voor hen moeilijk.

Het resultaat

De jongere gaat weer naar school of heeft een baan/dagbesteding. Hij weet dit ook vol te houden.

De aanpak

Wij trainen de jongere gedurende meerdere dagdelen per week, garanderen individuele coaching en laten hem onder begeleiding werkervaring opdoen. De volgende stap is begeleiding naar een passende baan of dagbesteding.

Waar en door wie

Pedagogisch medewerkers en trainers begeleiden de jongere op en vanuit trainingscentrum ’Voorwerk’ in Heerhugowaard. Op de werkervaringsplekken zijn leerwerkmeesters en activiteitenbegeleiders actief.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts.

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk