Training
home
      

Training

Van agressiebeheersing tot de ontwikkeling van sociale vaardigheden, wij verzorgen een gevarieerd trainingsaanbod voor kinderen en gezinnen. We richten ons daarbij op het vergroten van de eigen mogelijkheden en het verminderen van de problemen.

Voor wie

De trainingen zijn bedoeld voor kinderen en/of gezinnen. Wat voor wie geschikt is, hangt af van het type training. De groepsgrootte kan per training verschillen (van 4 tot 18 deelnemers).

Het resultaat

Deelnemers leren zich op een andere manier te gedragen en te begrijpen wat het effect is van hun gedrag op mensen.

De aanpak

Er zijn trainingen voor verschillende soorten problemen. Heeft een kind moeite om voor zichzelf op te komen, zijn boosheid te verwerken, of is het goed dat hij leert om op een betere manier met anderen om te gaan? Soms is een training voor alle deelnemers hetzelfde, soms werken we aan individuele doelen. Kortom, ook bij trainingen gaat het om maatwerk!

Waar en door wie

Als veel kinderen uit een stad of dorp dezelfde training moeten volgen, laten we de training daar plaatsvinden. Bij slechts een paar kinderen uit een dorp of stad wordt de training in de regio georganiseerd. Onze trainers zijn speciaal opgeleid en gecertificeerd.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts. www.aanmeldenbijparlan.nl


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk