Therapeutische gezinsbegeleiding
home
      

Ambulant
Therapeutische Gezinsbehandeling

Therapeutische Gezinsbehandeling richt zich op gezinnen waarbinnen de onderlinge verhoudingen ernstig verstoord zijn. We zoeken samen met de gezinsleden naar andere, betere manieren om met elkaar om te gaan.

Voor wie

De behandeling is bedoeld voor gezinnen waarin bijvoorbeeld sprake is van ruzie door (echt)scheiding of crimineel gedrag. Het gevolg is dat het opgroeien en opvoeden in het gedrang komen door agressie, schulden, alcohol- of drugsgebruik of vervuiling. Deze hulpvorm komt in beeld, als Ambulante Jeugd & Opvoedhulp  of vergelijkbare hulp niet toereikend is.

Het resultaat

Gezinsleden gaan weer met elkaar in gesprek en lossen problemen samen op. Ouders zijn in staat om hun rol als opvoeder goed in te vullen.

De aanpak

Therapeutische Gezinsbehandeling bestaat uit therapeutische gesprekken met en ondersteuning van individuen, gezinnen of groepen (bijvoorbeeld een groep ouders met eenzelfde probleem).
Het gezin zoekt met onze behandelaar naar andere manieren om met elkaar om te gaan. Dat wat goed gaat vormt het vertrekpunt van de behandeling. De gezinsleden bepalen samen waar ze aan willen werken om de situatie thuis te verbeteren. Voorbeelden van gespreksonderwerpen zijn:

  • Hoe wordt in het gezin met elkaar gecommuniceerd?
  • Hoe zijn de onderlinge verhoudingen tussen de gezinsleden?
  • Hoe wordt in het gezin omgegaan met boosheid?
  • Hoe worden ruzies opgelost?
  • Hoe worden afspraken gemaakt en nagekomen?
  • Wat is van invloed op het probleemgedrag van het kind/de jongere?

Waar en door wie

De medewerker Therapeutische Gezinsbehandeling helpt thuis of dicht bij de woon- of verblijfplaats van het gezin.

Aanmelding

Aanmelding vindt plaats via gemeentelijke wijk-/gebiedsteams, huisarts of kinderarts. 

Folder overzicht

De beschikbare folders.Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk