Landingspagina Ambulante Jeugdhulp
home
      

Ambulante Jeugdhulp

Bij opvoed- en/of opgroeiproblemen zoekt Parlan de oplossing altijd in de omgeving waarin het kind/de jongere leeft. De medewerker Ambulante Jeugdhulp komt daar waar het nodig is, in het gezin, de kinderopvang (peuterspeelzaal en kinderdagverblijf) of op school. Parlan beschouwt deze pedagogische omgeving van het gezin als belangrijke hulpbron. Daarom worden mensen die dicht bij het gezin staan actief betrokken bij het vinden van de oplossing.

Ambulante Jeugdhulp kan tegelijk met andere hulp worden ingezet.

Het aanbod kan per regio iets verschillen.


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk