Crisishulp
home
      

Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord

Sinds 1 juli 2018 is de nieuwe regionale Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord er voor kinderen en jeugdigen tot 18 jaar met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die in crisis zijn en aan wie direct deskundige hulp of zorg geboden moet worden.
Van Texel tot Uitgeest kunnen inwoners en professionals 24/7 rechtstreeks bellen naar 088 777 888 7.

De regionale crisisdienst is een samenwerkingsverband van Parlan Jeugdhulp, GGZ Noord-Holland-Noord/Triversum (Kinder- en jeugdpsychiatrie), De Jeugd- & Gezinsbeschermers. Lijn5 (LVB- & Jeugdzorg), Brijder Verslavingszorg en Veilig Thuis (Advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling) zijn betrokken.

 

Rechtstreeks aanmelden voor crisishulp bij Parlan

Alleen verwijzers kunnen een kind en/of gezin aanmelden voor crisishulp.

Voor we de hulp kunnen starten hebben wij gegevens nodig over het kind en gezin, inhoudelijke informatie en informatie over de hulpverlening.

Download het aanmeldformulier crisishulp en mail het ingevulde formulier naar info@crisisdienstjeugdnhn.nl

Eerst overleg of consultatie? Bel 088 777 888 7

 

Download de Parlan Crisisapp (Android).


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Transferium Jeugdzorg Stichting de Praktijk