Prinses Maxima op bezoek bij ggz nhn
home
      

Koninklijk werkbezoek bij GGZ NHN

Wat een mooi gesprek vandaag en echte interesse in een belangrijk onderwerp: gezinsteams voor gezinnen die kampen met complexe problemen. Professionals met verschillende expertises ondersteunen samen een gezin. We doen dat nu samen GGZ NHN, Parlan en Brijder, met expertise vanuit jeugd en volwassenen.

Koningin Máxima was geïnteresseerd in wat er aan preventie mogelijk is. Gesproken is over het voorkomen van erger, het voorkomen van uithuisplaatsingen. Ook over hulp aan ouders die belast zijn met eigen ervaringen om te voorkomen dat de hechting van hun jonge kind wordt verstoord.
Een andere vraag van de koningin ging over het herkennen van kinderen met problemen op school. Waaruit kan een leerkracht opmaken dat een kind of gezin ondersteuning nodig heeft?

We zijn ook helder geweest dat onze ambitie nog verder reikt. Bijvoorbeeld om de ondersteuning vanuit gemeenten bij schulden, vinden van een woning of baan hiermee te combineren.

Hoe mooi om samen dit gesprek te voeren met Margriet Wiedemeyer, Petra Buwalda, Saskia Wijga en Ellemieke Moser. En een koninklijke begeleiding door Marijke van Putten.
Nieuwsbericht op de website van GGZ NHN

Mariette Vos-Lambooy, bestuurder

 


Parlan
Van der Lijnstraat 9
1817 EH Alkmaar
T: 088 124 00 00
E: contact@parlan.nl
Stichting de Praktijk